A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Norwegian | Swedish

UN High Level Forum Pleads for Culture of Peace - Norwegian

FNs høynivå forum trygler om en fredskultur

Av J R Nastranis

NEW YORK (IDN)  - FNs generalforsamling drøftet fred og ikke-voldelighet ved FNs hovedkvarter i New York den 9. september, noe som gjør et betydelig bidrag til å fremme globalt statsborgerskap på et tidspunkt da verden er revet i stykker av flerdimensjonale konflikter i alle sektorer på kloden.

How Israel Contributes to Global Citizenship - Norwegian

Hvordan Israel bidrar til globalt statsborgerskap

Av Mel Frykberg

HAIFA (IDN) - Israel har bidratt til globalt statsborgerskap på flere måter, inkludert hjelpe studenter fra utviklingsland å takle utviklingsutfordringene, ved å bruke den jødiske statens erfaring i nødstilfeller, med å gi bistand og nødhjelp rundt i verden.

U.N. Marks Humanitarian Day Battling Its Worst Refugee Crisis - Swedish

FN uppmärksammar internationella dagen för humanitärt arbete samtidigt som flyktingkrisen härjar

Författat av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - Förenta Nationerna uppmärksammar den internationella dagen för humanitärt arbete med "inspirerande" berättelser om överlevnad - mitt uppe i det som världssamfundet kallar den värsta flyktingkrisen på nästan ett kvarts sekel.

U.N. to Unleash “Power of Education” to Fight Intolerance, Racism - Swedish

UN släpper lös “Utbildningens kraft” för att bekämpa intolerans och rasism

Av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - Förenta nationerna planerar att lansera en kampanj mot spridandet av intolerans, extremism, rasism och främlingshat - detta genom att utnyttja den unga generationens begåvning.

Generalsekreterare Ban Ki-moon poängterar att utbildning är nyckeln. “Om du vill förstå utbildningens kraft, titta bara på hur extremister bekämpar utbildning.”

Trilateralt forum fremhever ikke statlige organisasjoners nøkkelrolle i forferdelige situasjoner

Av Jamshed Baruah

BERLIN | SENDAI (IDN) – River ned ideologiske barrierer og overvinner historiske fiendskap, sivilsamfunnsorganisasjoner fra Japan, Kina og Sør-Korea deltok i et landemerke trilateralt forum, under FNs tredje verdenskonferanse om katastroferisiko reduksjon -Disaster Risk Reduction (WCDRR).

Soldater av samvittigheten, bryter stillheten

Av Mel Frykberg 

HEBRON, West Bank (IDN) – Den gamle bibelske byen Hebron, ved den sørlige Vestbredden, er hellig for jødedommen, kristendommen og islam, og er fordypet av historiske, arkeologiske og religiøse skatter.

Men de kuperte, vindfulle og trange gatene, som ligger blant pittoreske åser, gir et feilaktig uttrykk. Her finnes en bitter og blodig historie, og en følbar følelse av spenning.

FN: s projekt att undervisa i "respekt för alla" syftar till att bekämpa diskriminering

AD McKenzie

PARIS (IDN) - "Vad världen behöver nu är kärlek, underbar kärlek" lyder en sirapssöt Burt Bacharach-låt från 1965. Men kärlek är svår, om inte omöjlig, att lära ut, så utbildningsexperter har kommit med en annan lösning: undervisning i respekt för alla.

FN plan om undervisning av 'Respekt for alle' tar sikte på å bekjempe disrkiminering

Av AD McKenzie

PARIS (IDN) - "Hva verden trenger nå er kjærlighet, søt kjærlighet" slik går en seig Burt Bacharach skreven sang fra 1965. Kjærlighet er vanskelig, om ikke umulig, å lære bort, så utdannings eksperter har kommet opp med en annen løsning: Undervise respekt for alle.

Global statsborgerskap utdanning sett på som nøkkelen til utvikling og fred

Av A.D. McKenzie

PARIS (IDN) - Med forskjeller samt ekstremisme rundt om i verden er dette en økende bekymring, utdanning har en avgjørende rolle å spille i å bidra til fred og bærekraftig utvikling, sier ekspertene.

Drive hjem konseptet om et globalt statsborgerskap

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – Utdanning for et globalt statsborgerskap og bærekraftig utvikling (EGCSD) er langt fra å ha blitt et kjent begrep. Faktisk, utover en gruppe eksperter, har konseptet et stykke å gå for å få tyngde. Skjønt, selv de som er vel bevandret i temaet finner det vanskelig å drive hjem idéen.

Att förklara begreppet global medborgarskap

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) - Fostran till globalt medborgarskap och hållbar utveckling [Education for Global Citizenship and Sustainable Development, EGCSD] är långt ifrån att ha blivit ett modeord. Faktum är att utanför kärnan av experter har konceptet ännu inte vunnit mark. Men när de samtidigt förklarar det märker även de väl bevandrade i temat att det inte är lätt att förmedla budskapet.

Världens medborgare, förena er!

Av Roger Hamilton-Martin

Förenta Nationerna (IPS ) - Allt eftersom politiska system, ekonomier, konflikter och kulturer överlappar mer och mer, kommer individers identiteter också att överskrida nationers gränser?

Den økende viktigheten av utdannelse for globalt statsborgerskap

av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – Når FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanserte det Globale Utdanning Første Initiativ i september 2012, var det å «fremme globalt statsborgerskap» et av hans tre prioriteter, samt å «få alle barn i skolen» og «forbedre kvaliteten på læring ”.