A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

A Turkish Recluse Bridges the Western and Muslim Worlds - Norwegian

En tyrkisk eremitt danner bro til Vesten og muslimske verdener

Av Fabíola Ortiz

PENNSYLSVANIA (IDN) - En gratis global og innbyrdes forbundet statsborgerskap kan være veien å gå for å fremme en ikke-voldelig og fredelig kultur innen flere samfunn. Dette er det viktigste målet for en grasrotbevegelse som forsvarer en forsterket utdanning, fremme universelle verdier, dialog over grenser og demokrati.

Fethullah Gülen er en tyrkisk muslimsk lærd, han er inspirasjonen bak en bevegelse kalt "Hizmet" ("service" på tyrkisk). Sett på som en moderat muslim, understreker han behovet for dialog mellom religionene, utdanningsprosjekter som en frigjørende verktøy for samfunnet til å leve fritt og rettferdig, og ideen om at vitenskap og religion kan gå hånd i hånd.

I løpet av de fem tiårene vokste bevegelsen i Tyrkia og spredte seg til over 100 land gjennom den tyrkiske diasporaen verden rundt. Det er anslått at rundt 10 - 15 % av den tyrkiske befolkningen er på et eller annen måte engasjert i denne bevegelsen som ikke har noe sentralisert byråkrati.

Den gamle muslimske geistlige Gülen lever isolert i en selvpålagt eksil i innlandet i USAs fjell, men har nylig vært søkt etter, hans sympatisører blir forfulgt og arrestert av lokale myndigheter i hjemlandet. Han blir ofte sammenlignet med Martin Luther King og Mahatma Gandhi.

Han ses sjelden offentlig og har en dårlig og skjør helse, Gulen som er anslått til å være rundt 77 år, foretrekker å leve som en eneboer borte fra den politiske uroen i Midtøsten.

"Hizmet er en blanding av et åndelig budskap, rasjonalitets logikk, vitenskap, demokrati, kunst, sosial tjeneste som er åpen for hele menneskeheten. Hvis jeg kunne definere Herr Gülen, vil jeg si at han er en religiøs person, en predikant og en sosial talsmann. Hans fokus har alltid vært på utdanning. Han mener at de sosiale problemene vi står overfor i våre samfunn er forankret i tankesettet", fortalte Alp Aslandogan IDN. Han er president i NGO Alliance for felles verdier, som vanligvis snakker på vegne av den geistlige.

Eksperter sier at denne moderate tilnærming av islam er en motgift til å hjelpe til med å forebygge radikalisering av islam. Den frivillige oppbygningen av bevegelsen er en del av settet med prinsipper dyrket frem av dets sympatisører, samt dens ikke-hierarkisk struktur.

“He encourages people to build schools, hospitals, charitable institutions and professional associations to serve humanity. His philosophy is that every human being has a mission of spiritual development and do social service to become a better citizen without expecting anyone to convert,” Aslandogan said.

"Han oppfordrer folk til å bygge skoler, sykehus, veldedige institusjoner og yrkesorganisasjoner for å tjene menneskeheten. Hans filosofi er at hvert menneske har en misjon for åndelig utvikling og gjøre sosial tjeneste for å bli en bedre borger uten å forvente noen til å konvertere", sa Aslandogan.

Gülen erklært nylig offentlig at terrorisme er en kreft som ikke representerer islam. Han var den første muslimske lærde til å fordømme 9/11 angrepene på Twin Towers i New York i 2001. "Hocaefendi" - som betyr "respektert lærer" på tyrkisk som han vanligvis er referert til - kritiserer det politiske, religiøse og ideologiske bruken av Islam for å rettferdiggjøre terrorhandlinger.

Lider av dårlig helse og er under behandling for diabetes og hjerte- og karsykdommer, forsøker forskeren å holde en rutine av bønner, studier og undervisning med sine 25 elever av islams teologi.

"Folk over hele verden kommer for å besøke ham og motta hans råd. Han er en veldig ydmyk person, men ser sliten og fysisk syk ut. Han er fortsatt en stor inspirasjon for meg”, fortalte Ihsan Yilmaz til IDN. Han er president i tenketanken Istanbul Institute og en personlig venn av Gülen.

Yilmaz besøker vanligvis sin venn på pleiehjemmet i Pennsylvania fire ganger i året. "Han er veldig opprørt fordi det er mange mennesker som er tilsluttet bevegelsen som er i fengsel og som nå råder folk fra Hizmet til å forlate landet. Det er ingen rettssikkerhet i Tyrkia lenger", sa han sint. [IDN-InDepthNews – 04. desember, 2015]