A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Bribing One’s Way to Basic Necessities of Life in Africa - Swedish

Muta sig till livsförnödenheter i Afrika

Av Jutta Wolf

BERLIN (IDN) - En man våldtog en nioårig flicka som var på väg till skolan, och infekterade henne med HIV. Polisen i Zimbabwe arresterade till att börja med förövaren, men släppte honom sedan i hemlighet. Anledningen: Han betalade muta.

Det här fallet är dock inte ett undantag. Polisen och den privata sektorn har regelbundet ansetts vara enormt korrupt, säger Transparency International i en rapport med titeln People and Corruption: Africa Survey 2015, och tillägger: “vi hör om sådana här händelser dagligen... I många länder kan du betala polisen för att bortse ifrån olika brott, oavsett hur hemska och förödande de är – det är bara en fråga om priset.”

Faktum är, säger reportern, att mutor påverkar cirka en av fem afrikaner. “Det är chockerande nog närmare 75 miljoner personer som har betalat en muta under förra året – var av en del är för att undvika polisära straff eller rätts-processer, men många är också tvungna att betala för att få åtkomst till de förnödenheter som de så desperat behöver”

I den senaste afrikanska utgåvan av the Global Corruption Barometer, slog Transparency International med the Afrobarometer, som talade med 43 143 svaranden i 28 länder söder om Sahara, mellan mars 2014 och september 2015, för att fråga dem om deras utgifter och deras uppfattning om korruptionen i deras egna länder.

“En majoritet afrikaner anser att korruptionen är på uppgång och tycker att deras regeringar misslyckas i försöken att förhindra korruption; många känner sig även maktlösa i fråga om åtgärder mot korruption. Medborgarna i Sierra Leone, Nigeria, Liberia och Ghanai är mest negativa om korruptionen i deras länder", noterar reportern.

Men, resultaten uppmärksammar också att det finns ett litet antal länder i regionen som anses klara sig ganska bra gällande åtgärderna mot källorna till korruptionen – där endast några få personer måste betala mutor, eller där medborgarna känner att de kan bidra till att stoppa korruptionen.

Enligt rapporten har medborgare i Botswana, Lesotho, Senegal och Burkina Faso positivast syn, jämfört med medborgare ifrån andra länder i regionen.

Huvudresultatet för rapporten är att det finns en tydlig skillnad mellan några få starka utvecklings-länder i fråga om korruption, och många av de svagare länderna på kontinenten.

I resultaten finner Transparency International både ett hoppfullt resultat, att det går faktiskt att åtgärda problemen med korruption, samt det nedslående resultatet att de flesta afrikanska länder har misslyckats i sina försök att åtgärda korruption.

Rapporten sammanfattar huvudresultaten enligt följande:

1. Majoriteten afrikaner (58 %) säger att korruptionen har ökat under det senaste året: i Sydafrika var det fyra av fem (83 %) som såg sig se en ökning i korruption nyligen.

2. Det finns ingen regering som fick positiv kritik för sina anti-korruptions-satsiningar, av majoriteten av sina medborgare. Tvärtom anses 18 av 28 regeringar att helt misslyckas med hanteringen av korruptions-problemet, av en stor majoritet.

3. Undersökningen frågade hur mycket korruption som fanns i 10 nyckelinstitutioner och grupper i samhället. Igenom regionen anses företags-ledningar ha den högsta korruptionen.

4. Tjugotvå procent av folket som har kommit i kontakt med den offentliga sektorn under de senaste 12 månaderna, söder om Sahara, har betalat en muta. Men situationen är värst i Liberia, där nästan sju av tio betalade en muta.

5. Ut av sex huvudtjänster inom offentliga sektorn är det personer som kommit i kontakt med polisen och rättsväsendet som mest troligen har betalat en muta.

6. Folk i regionen är indelad så att vanliga människor kan göra skillnad i kampen mot korruption – lite över hälften av personerna tro att de kan (53 procent), medan 38 procent inte tror att de kan.

7. Trots det här, är det möjligt att vända på korruption. Det är några få länder, vars medborgare ser låga nivåer av korruption i sina offentliga institutioner, och ser korruptionen minska i sina egna länder. Utgångsläget för medborgare i Botswana, Lesotho, Senegal och Burkina Faso ser särskilt bra ut.

Eftersom korruptionen kan vara ett stort hinder för utveckling och ekonomisk tillväxt, och eftersom det minskar människors tillit till regeringen och de offentliga institutionernas ansvarstagande uppmanar rapporten regeringarna att arbeta mot korruptionen som finns i deras länder, genom att vidta gemensamma åtgärder. [IDN-InDepthNews – 01 December 2015]