A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Pacific Islanders Debating ‘Oceanian’ and Global Citizenship - Norwegian

Stillehavsøyene diskuterer ‘Oceanian’ og globalt statsborgerskap

Av Shailendra Singh

SUVA, Fiji (IDN) – Diskusjoner om konseptet ‘Globalt statsborgerskap’ skaper blest i forskjellige internasjonale fora, men er fortsatt lite utforsket på stillehavsøyene.

I følge Ron Israel, medstifter av The Global Citizens’ Initiative, tenker globale statsborgere lenger enn samfunn basert på delt gruppeidentitet, og ser dem selv som en del av noe større, det voksende verdenssamfunnet.

I Stillehavet hadde den avdøde Tonganske akademikeren og filosofen, Professor Epeli Hau’ofa, gått så langt som å foreslå en felles regional identitet som han kalte ”nye Oceania”, som skulle bestå av mennesker med en felles Stillehavsarv og engasjement, snarere enn som medlemmer av ulike nasjonaliteter og raser.

I Hau’ofa’s konseptualisering, var en Oceanian en som bodde i Stillehavet, og som var tilknyttet regionen, på tvers av etnisitet og religion. Rammeverket hans inkluderte også "forbløffende mobilitet" av Stillehavsøyene i løpet av det siste halve århundre eller mer.

Denne utvidede versjonen av Oseania dekket større områder enn det var ”mulig under betegnelsen Stillehavsøy-regionen”, ved å utforme en ”verden av sosiale nettverk som krysser på tvers av alle hav, helt fra Australia og New Zealand i sørvest, til USA og Canada i nordøst.” Hau’ofa følte at et felles, utvidet Stillehavsidentitet var nødvendig for utvikling av kollektive regionale interesser, inkludert beskyttelsen av livsviktige Stillehavet.

Sammenkobling og mobilisering av folk for å styrke tallene for senere å agitere for felles interesser, er tråden som binder Oseania og verdensborger konsepter. Global Citizen er bare mer ekspansiv. Deres støttespillere knytter den til de universelle verdiene om rettferdighet, demokratisk deltakelse, mangfold og global solidaritet som byggesteiner for fredelige, tolerante, inkluderende og bærekraftig samfunn.

Pacific Island kommentatorer lovpriser konseptet, men føler at visse kulturelle, økonomiske, geografiske og historiske hindringer kan stå i veien for gjennomføring. Tidligere University of the South Pacific (USP) akademiker i litteratur, Dr Som Prakash, føler at noen global statsborgerskap-verdier er uforenlig med de kulturelle forestillinger, filosofier og livsstiler Stillehavssamfunn har. For eksempel er egalitarisme sett på som fiendtlig i den hierarkiske naturen noen Stillehavssamfunn har, særlig makten i Fiji, aristokratiet i Tonga, og Matai (hovedsakelig) systemet i Vest-Samoa.

"Demokrati for eksempel, er ikke alltid velkommen av tradisjonelle høvdinger som får mye mer makt og myndighet enn det vanlige folket", sier Prakash. "Det tar en stund for de ordinære Stillehavskulturene å bli vant til avhør av de eldste og høvdinger. Ofte hevdes fred (en av bærebjelkene i globalt statsborgerskap) å være bedre oppnådd under en velvillig diktator”, legger Prakash til.

Det er noen andre tilsynelatende motsetninger. Som påpekt av Fijis tidligere visepresident, Ratu Joni Madraiwiwi, i kollektive Stillehavssamfunn som Fiji, vil gruppeinteresser gå foran individuelle interesser. Globalt statsborgerskap på den annen side, handler om individer som agenter for endring gjennom innstilling, og i dem "bevissthet om den forbunnede naturen i verden og behovet for et globalt fokus for utvikling".

Slike som Fiji-baserte universitets studenten Duane Mar, ser ikke paradoksene ovenfor som hindringer. Mar poengterer at Stillehavet også blir påvirket, om ikke mer, av noen av de vanlige verdensproblemene, som overskrider de geografisk kulturelle og filosofiske forskjellene.

Ideen om kollektivt ansvar for å løse globale problemer er sannsynlig å resonere med Stillehavsfolkeslag, særlig i forhold til global oppvarming og havnivåstigning, som ses på som en alvorlig trussel mot regionen. I mer enn et tiår har en Stillehavsleder etter en annen stått opp på ulike internasjonale fora for å oppfordre de industrialiserte landene til å ta ansvar for den globale oppvarmingen og gjennomføre meningsfylt politikk for å redusere karbonutslipp.

Realiteten er at til tross for sin lille størrelse og isolasjon, er Stillehavsregionens skjebne knyttet opp med resten av verden, noe som Hau'ofa var svært oppmerksom på. Selvfølgelig tenkte Hau'ofa i samme baner som globalt statsborgerskap han skrev at "vi kan ikke konfrontere problemene i Stillehavets århundre som individuelle små land, skapt av kolonimakter og handle alene. Vi kunne faktisk "falle utenfor kartet" eller forsvinner inn i det svarte hullet av en gigantisk Stillehavssmultring. [IDN-InDepthNews – 5. oktober 2015].