A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

UN’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success - Norwegian

FN’s nye utviklingsmål behøver midler, politisk engasjement for suksess

Av Thalif Deen

DE FORENTE STATER (IPS) - FN’s høyt verdsatte bærekraftige utviklingsmål (SDG-er), ble enstemmig vedtatt av over 150 verdensledere på et tre-dagers toppmøte. Som det ble konkludert den 27. September. Det sies å være det største enkeltstående bidraget til menneskeheten siden oppfinnelsen av skivet brød.

Sekretær generalen Ban Ki-moon talte under åpningen av toppmøtet, han beskrev de 17 SDG-ene som en integrert del av post-2015 utviklingsagendaen å ende fattigdom i alle dens former.

"Den virkelige testen av forpliktelse til Agenda 2030 vil være implementering. Vi trenger handling fra alle, overalt. Sytten bærekraftige utviklingsmål er vår guide. De er en ”to-do liste” for mennesker og planeten, og en blåkopi for suksess", sa Ban.

Men hva innebærer det egentlig å sikre at SDG-ene blir implementert i løpet av de neste 15 årene, slik at verden vil oppleve en radikal forandring av det globale samfunnet, herunder eliminering av fattigdom, sult, kjønnsdiskriminering, spredning av sykdommer og miljøødeleggelser — alt innen år 2030.

Politisk vilje? Økte innenlandske ressurser og offisiell utviklingshjelp (ODA)? En økning i private investeringers sektor? Eller alt sammen?

Ambassadør Macharia Kamau fra Kenya, en av de samarbeidene tilretteleggerne av SDG-enes mellomstatlige høringsprosess, fortalte reportere i forrige måned at implementeringen av agendaen kan koste fra svimlende 3,5 billioner til 5,0 billioner dollar per år.

Winnie Byanyima, administrerende direktør i Oxfam International sa: "De nye bærekraftige utviklingsmålene er ambisiøse på papiret - og de kunne vært historiske i sin innvirkning. De søker å gå utover plaster-løsninger ved å sette i gang med å utrydde - ikke bare redusere ekstrem fattigdom og sult i alle land."

Hun la til: ”Nøkkelen er å ønske rike mennesker velkommen inn i samfunnet, i stedet for å eksistere på randen av privilegier”.

Leida Rijnhout, direktør for Global Policies and Sustainability ved det europeiske miljøbyrået ”European Environmental Bureau” (i New York) sa at de 17 målene har potensial til å presse på for økte ambisjoner og mer sammenheng i politikkutforming, selv om målet om 'vedvarende økonomisk vekst' kunne undergrave de andre.

"Det er klart at jordas bæreevne ikke er økende, og at enkelte land må redusere sin ressursbruk vesentlig for å oppnå mer rettferdig fordeling av ressurser og for å tillate andre land til å utvikle og dekke grunnleggende behov."

"Vi over-forbruker enormt i Europa, på bekostning av klimaet og utviklingen av fattigere land – en trend som fører til konflikter over enda knappere ressurser.”

Hun sa: Den europeiske kommisjonen har den perfekte sjansen til å komme opp med en handlingsplan for implementering av SDG-ene, som viser at de har forstått målene og behovet for å skifte spor, når de går igjennom den  europeiske strategien for 2020 og den EU-bærekraftige utviklingsstrategien.

Zubair Sayed spurte om SDG-er er realistisk og mulig å implementere i løpet av de neste 15 årene. Sayed er leder for kommunikasjon og kampanjer hos CIVICUS, det globale sivile samfunn allianse, han fortalte IPS at SDG-ene er mye større i omfang enn tusenårsmålene og er også universelle i omfang som betyr de gjelder for både industriland og utviklingsland.

Det er for øvrig to problemer, med hensyn til implementasjonen av dem, poengterte han.

”Har statene midlene og enda viktigere, har de viljen til å implementere dem” spurte han.

Det som vil være vanlig i alle sammenhenger er at deres suksess vil avhenge av den politiske viljen til regjeringer til å ta dem på alvor, for å inkludere transformative mål i sine nasjonale utviklingsplaner. For å sette de nødvendige ressursene bak seg og å inkludere borgere og det sivile samfunn i alle aspekter ved designet, implementeringen og oppfølging, bemerket han.

”Det er også viktig at relevante indikatorer blir identifisert av det internasjonale samfunnet for å understøtte målene.”

På spørsmål om hva som behøves mest igjennom 2030, fortalte Sayed IPS at suksessen av SDG-ene vil avhenge av i hvilken grad beslutningstakere tar dem på alvor og forplikter seg til å gjennomføre dem. Gjennom beslutning av transformative nasjonale mål og forplikte finansielle ressurser for å oppnå dem, den fulle og meningsfulle involveringen av borgere i å sette mål, rapportering og overvåking fremgang, og inkluderingen av sivilsamfunnet som en likeverdig partner i multilaterale fora og prosesser.

Mobiliseringen av den offentlige meningen for å sikre meningsfull implementering av målene av ledere vil også være kritisk, la han til.

Yolanda Kakabadse, president av World Wide Fund for Nature (WWF) International, sa “det viktigste er de kommende månedene, land må finne ut hvordan de skal delta for å oppnå disse målene og sette et sammenligningsgrunnlag og indikatorer slik at de kan rapportere sine anstrengelser.”

Manish Bapna, konserndirektør og administrerende direktør i World Resources Institute, sa at SDG-ene er en bemerkelsesverdig prestasjon som setter en dristig ny dagsorden for internasjonal utvikling.

Reflekterer dyptgripende endringer i verden, de nye SDG-ene gjelder for alle land og setter miljømessig bærekraft i kjernen sin, noe som er svært viktig.

De 17 SDG-ene og 169 målsetningene for den nye agendaen vil bli overvåket og gjennomgått ved hjelp av et sett med globale indikatorer. Det globale indikator-rammeverket, som skal utvikles av Inter-Agency og ekspert gruppen på SDG-indikatorer, vil bli enige om FNs statistiske kommisjon innen mars 2016. (IPS | 28. september 2015)