A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

UN Report Highlights Women’s Role in Countering Terrorism - Norwegian

FNsrapporten fremhever kvinners rolle i bekjempelse av terrorisme

Av Fabíola Ortiz

NEW YORK (IDN) - To landemerke studier bidrar til å fremme globalt statsborgerskap, ved å be om ikke bare likestilling som sådan, men også understreking av den viktige rollen kvinner kan spille og spiller i løse konflikter, overvinne vold mot terrorisme og arbeidet for fred og sikkerhet.

Ifølge data fra Instituttet for økonomi og fred i sin 2015 Global Peace Index koster konflikt og vold er planeten 14,3 billioner dollar, eller 13,4 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet (Gross Domestic Product) som tilsvarer den samlede økonomien i Canada, Frankrike , Tyskland, Spania og Storbritannia.

Studien viser at "Verden er mindre fredelig i dag enn det var i 2008". Indikatorene som har forverret seg mest er antall flyktninger og internt fordrevne (IDPs), antall dødsfall fra interne konflikter og virkningen av terrorisme. I 2014 alene er det anslått at 20 000 mennesker ble drept i terrorangrep opp fra et gjennomsnitt på 2000 i året for bare 10 år siden.

Hvor mye av over 14 billion dollar kostnadene må bæres av kvinner, når de er underordnet og er blitt mål for ekstreme ideologier, er ikke kjent. 2015 fredsindeksen (2015 Global Peace Index) nevner heller ikke antallet kvinner som falt for ekstreme ideologier.

En global studie utgitt av FN for å markere 15-årsdagen for Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 den 13. oktober, fremhever de viktige gevinstene det er å hente ved større myndiggjøring av kvinner i fredsbyggende arbeid.

Resolusjonen av kvinner, fred og sikkerhet er det første deklarasjonen til å linke kvinners erfaringer til konflikt og internasjonal fred og sikkerhet.

Den uavhengige hovedforfatteren av den omfattende ny rapporten bestilt av FNs generalsekretær i forberedelsene til den 15. årsdagen gjennomgang på implementeringen av resolusjon 1325, Radhika Coomaraswamy, sier at studien beviser "hinsides enhver tvil" at kvinners ”deltakelse i fredsprosesser opprettholder (de) behandlinger for en mye lengre tid" enn innsats som ekskluderer dem.

Coomaraswamy sa: "Vi erkjenner at verden har endret seg mye siden 2000, og vi trenger å gjenopplive og flytte denne agendaen fremover med mer proaktive dialoger." Det er likevel en ambivalent situasjon hvor verden og FN ikke har forstått hvordan man skal håndtere denne situasjonen.

"Det er klart: de nåværende modellene for å skape fred fungerer ikke", uttalte FNs kvinnedirektør Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Mellom 1990 og 2000 har bare 11 prosent av fredsavtalene inngått inkludert en referanse til kvinner. Når Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon 1325, nådde dette tallet 27 prosent av fredsavtaler som gjorde referanse til kvinner. Av de seks avtalene som følge av fredssamtaler eller nasjonale dialogprosesser støttet av FN i 2014, inneholdt 67 prosent referanser som er relevante for kvinner, fred og sikkerhet.

Likevel var bare 9 prosent av forhandlerne kvinner i 31 store fredsprosesser mellom 1992 og 2011. Bare tre prosent av det militære i FN-oppdrag er kvinner, og de fleste av disse er ansatt som støttemedarbeidere. "Dette er uakseptabelt", erklærte Mlambo-Ngcuka.

Når kvinner sitter ved fredsbord, øker deres deltakelse sannsynligheten for å oppnå fred med 35 prosent de neste 15 årene.

FNs kvinnerepresentant og hovedforfatter av den 100-siders globale rapporten er enige om at å styrke kvinner ikke bare bidrar til fred, men akselererer også økonomisk vekst og bedre humanitær bistand. "Fremgangen fra de siste 15 årene er fortsatt altfor sakte gående", sa Mlambo-Ngcuka understreker at minst halvparten av 50 prosent av ledere som arbeider med fredsprosesser må være kvinner.

Kvinner er fortsatt nederst på agendaen, kritiserte Muna Rihani Al-Nasser, leder av FNs kvinner for freds assosiasjon (Women for Peace Association). Grunnlagt i 2008. Foreningen har som mål å forebygge vold mot kvinner og jenter, og styrke gjennomføringen av lover og retningslinjer mot vold. Også innsamlinger for United Nations Trust Fund for å stoppe vold mot kvinner.

"Vi må presse regjeringer til å sette spørsmål om kvinner på toppen av agendaen. Vi mener kvinner må bli involvert i diskusjoner om fredsprosessen. De er mer i fred enn menn, og vi utgjør 55 prosent av hele befolkningen", sa hun til IDN.

Al-Nasser mener at det i dag er så få kvinner som er involvert i å jobbe som polititjenestemenn og dommere eller rangering blant beslutningstakere mot terror. "Hvis vi åpner døren, vil kvinner bli engasjert. De trenger å få skikkelig opplæring og bli behandlet som menn i den forstand av like muligheter. Vi ønsker ikke å sitte og vente til situasjonen blir verre og verre. Terror er mot menneskeheten, og vi må kjempe sammen, ikke bare gjennom regjeringer. Det sivile samfunnet bør være en pådriver", sa An-Nasser. [IDN-InDepthNews – 24. Oktober, 2015]