A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Using Global Citizenship Education for Sustainable Development - Norwegian

Bruk av global statsborgerskap for bærekraftig utvikling

Av A.D. McKenzie

PARIS (IDN) – Etter adopsjonen av de bærekraftige utviklingsmålene i september, har utdanningen om global statsborgerskap fått større oppmerksomhet for rollen den spiller i både bærekraftig utvikling og ved å holde ungdommer borte fra å bli med i gjenger av ”voldelige ekstremister”.

 “Flere land blir stadig mer opptatt av og bekymret for voldelig ekstremisme, og (UNESCOs) tilnærming er å gi støtte til medlemslandene gjennom global statsborgerskap utdanning fordi det legger vekt på verdier", sier Christopher Castle, sjef for UNESCOs seksjon for helse og Global Citizenship Education.

Han fortalte i et intervju til IDN at det er viktig for barn som går på skole, at de lærer om respekt for alle og ha muligheten til å tenke over verdier som ”solidaritet og samarbeid”.

Med SDG-ene – som fastholdt den universelle utdanningen som et nøkkel-objektiv – mange regjeringer vektla at unge menneskers stemmer må bli tatt inn til vurdering for implementering av målene, og en måte å oppnå dette på er å styrke den globale statsborgerskap utdanningen.

Bekymringer om voldelig ekstremisme kom opp ”veldig sterkt på agendaen” fra forskjellige land, fortalte Castle IDN, da regjeringer undersøkte måter å forhindre denne bevegelsen gjennom utdanning.

Gjennom GCED kan vi forbedre den kritiske tenke ferdigheter slik at de som lærer kan se fordeler med respekt for andre”, sa Castle. ”Vi var veldig fornøyd med at den endelige versjonen av SDG-ene … beholdt formålet om utdanning for bærekraftig utviklings utdanning og GCED.

”Men jeg tror at SDG-ene i virkelighet har understreket den økende interessen for og overensstemmelsen blant medlemsstater som har tilgang til utdanning, noe som hadde vært et rungende rop under Milleniums utviklingsmålene, er ikke lenger nok”, la han til.

”Det fortsetter å være viktig – og tydeligvis er vi svært bekymret for de 57 millioner barn som fortsatt ikke går på skole, men som burde vært. Men vi er også klar over at med en gang barn får muligheten til å utøve sin rett til utdanning, må vi begynne å tenke mer på typen utdanning som de kan oppnå mens de er på skolen.”

I følge UNESCO er målet for global statsborgerskap utdanning å ”utstyre de som lærer i alle aldre med verdier, kunnskap og ferdigheter som er basert på og innstilt på respekt for menneskerettigheter, sosial rettferdighet, mangfold, like stilling og et bærekraftig miljø, og det vil styrke de lærende til å bli ansvarlige globale statsborgere.”

GCED gir også lærende ”kompetansen og muligheten til å realisere sine rettigheter og betingelser til å promotere en bedre verden og fremtid for alle”, og det er rettet mot alle aldre: barn, ungdom og voksne.

Selv om global statsborgerskap utdanning kan leveres i et hav av variasjoner, vil hoved metoden i de fleste stater være igjennom det formelle utdanningssystemet, sier UNESCO. Slik kan regjeringer integrere konseptet enten som en del av et eksisterende program eller som et separat fag.

Verdiene til ”global statsborgerskap” har betraktning i en tid, men det stege med lanseringen av FNs generalsekretærs Global Education First Initiative (GEFI) i 2012, som har identifisert fremmelsen av global statsborgerskap som en av sine tre hoved områder, sammen med tilgang og kvalitet på utdanning”.

Castle sa at UNESCOs neste fora på den globale statsborgerskap utdanningen ble lagt til 2017 i Canada, vil fokusere på både GCED og utdanning for bærekraftig utvikling.

Organisasjonen arbeider også med universiteter, for eksempel UCLA i USA, der den har etablert en stol. UCLA planlegger å tilby et sommerskoleprogram i global statsborgerskap utdanning, bringe ulike sektorer i samfunnet sammen, sa Castle.

UNESCO har skapt en oppgjørssentral på GCED, i samarbeid med Asia-Pacific Centre of Education for internasjonal forståelse, og i tillegg har publikum tilgang til en helse og HIV oppgjørssentral som er organisert gjennom det Paris-baserte International Institute of Educational Planning.

Dette er et omfattende lager av informasjon, policydokumenter, læreplan-aktiviteter, handlingsplaner og offentlige dokumenter.

UNESCOs generaldirektør Irina Bokova sier at verden trenger å "utnytte energien av unge mennesker" som land gjøre overgangen fra MDG-ene til en bærekraftig utvikling agenda.

"Innen vi når fristen for SDG-ene i 2030 vil befolkningen av unge mennesker har økt med 7 prosent. Det er derfor viktig at vi engasjerer dem nå hvis vi skal ha en sjanse til å oppnå disse målene", uttalte hun.

Understreker de "humanistiske" aspektene av læring, har Bokova hevdet at utdanning ikke bare er om overføring av informasjon og kunnskap, men også om å gi verdier, evner og holdninger som kan bidra til en mer "fredelig, rettferdig, inkluderende og bærekraftig" verden.

Men UNESCO eksperter medgir at utdanning alene er ikke en "magisk kule". Landene må jobbe med å redusere ungdomsledigheten, utrydde ulikhet og fremme inkludering. [IN-Depth News - 28 oktober 2015]