A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

UN High Level Forum Pleads for Culture of Peace - Norwegian

FNs høynivå forum trygler om en fredskultur

Av J R Nastranis

NEW YORK (IDN)  - FNs generalforsamling drøftet fred og ikke-voldelighet ved FNs hovedkvarter i New York den 9. september, noe som gjør et betydelig bidrag til å fremme globalt statsborgerskap på et tidspunkt da verden er revet i stykker av flerdimensjonale konflikter i alle sektorer på kloden.

På det fjerde FNs høynivå forumet om fredskultur, holdt av generalforsamlingens president Sam Kahamba Kutesa, påpekte senior FN-tjenestemenn og eminente freds advokater at fred verken betydde fravær av konflikt eller at det automatisk resulterte en slutt på konflikter, men snarere bygging av lokalsamfunn som omfavner mangfold, likeverd, demokratisk deltakelse og tilgang til utdanning.

Det ett-dags FNs høynivå forumet har blitt sammenkalt siden 2012. Det viser viktigheten av å implementere erklæringen og handlingsprogrammet på en fredskultur vedtatt av forsamlingen 1999, med FNs tidligere generalsekretær og Bangladesh ambassadør Anwarul K. Chowdhury som leder av utkastkomiteen.

Forumet den 9. september fokuserte på de rollene som alle interessenter - Regjeringer, samfunn og religiøse ledere, lærere, media og andre - kan spille i for å skape en kultur for ikke-voldelighet. Mange talere har avtalt at i post-2015-tiden må prioriteten være på forbedre en visjon om generelt økt trivsel for verdens befolkning.

"Fred er en fjern drøm uten utvikling", sier Einar Gunnarsson fra Island. Han snakket på vegne av UNGA president Sam Kutesa. "Dette er en del av kjerneutfordring i å fremme en fredskultur og sikre fredelige samfunn", sa han. I mer enn 70 år har et ønske om fred drevet nesten hver fasett av FNs arbeid, men nye utfordringer som terrorisme, datakriminalitet, menneskehandel og klimaendringer fortsetter å utsette den drømmen.

Han påpekte at 2030-agendaen for bærekraftig utvikling som ble vedtatt på FNs-toppmøtet 25 – 27. September, inneholdt mål som kreves for å fremme fredelige og inkluderende samfunn. "Det er vår plikt å sikre effektiv gjennomføring", understreket han.

I en liknende tone sa generalsekretær Ban Ki-moon at forumet var i ferd med å konfrontere de "svært harde sannhetene i vår verden". Hvor det på tvers av mange krigsherjede områder var brutale brudd på internasjonal humanitære og menneskerettigheter. Selv i stort sett fredelige og demokratiske samfunn, ble minoriteter angrepet. "Vi kan ikke slå ned øynene våre fra lidelsene", understreket han. "Vi kan ikke lukke hjertene våre."

Ban påkalte den harde advarselen fra Mahatma Gandhi: "Det blir ingen varig fred på jorden med mindre vi lærer ikke bare å tolerere, men selv å respektere andre trosretninger som vår egen."

Arun Gandhi, barnebarn av Mahatma Gandhi, utdypet  det temaet i et foredrag. Han sa at bestefaren ikke trodde at nasjonalisme kunne opprettholde verden, ettersom det skapte et inntrykk av at man kunne eksistere uten omtanke for andre. "Våre fremtider og skjebner henger sammen", sa han. "Den eneste måten å leve i stabilitet på var å skape stabilitet. Det burde være en felles bestrebelse", la han til.

Bestefarens filosofi om ikke-voldelighet var om personlig endring, poengterte han. ”Vi er alle en del av samfunnet”, ”og med mindre vi anerkjenner ikke-voldelighet og lever etter det selv, kan vi ikke få en regjering som tror på fred”. Fred må begynne med individer.

For å få poenget til å gå inn delte han et minne om å kaste bort en blyant som ung gutt, bare for å ha bestefaren sin be ham om å hente den. Bestefaren hadde forklart at menneskers bruk av naturressurser faktisk var vold mot naturen. Volden oppstod ved overforbruk av ressurser og frata andre. Han påpekte at i USA alene kastes 30 milliarder USD i mat, hvert år. Samtidig som mer enn 1 million mennesker går sultne til sengs.

En kultur for ikke-voldelighet ble bygget gjennom kjærlighet, respekt, forståelse, anerkjennelse og selvrealisering. "Vi må respektere vår forbindelser med hele skapelsen. Vi er her for en hensikt. Vi må finne og oppfylle det formålet", understreket han.

Forumet diskuterte kjernetemaene ved to runde bord. Det første runde bordet med tittelen 'markedsføring av fredskultur i sammenheng med den post-2015 bærekraftige utviklingsagendaen’, undersøking av strategier for å fremme en fredskultur i løpet av de neste 15 årene. Det andre om ’rollen til media i markedsføringen av fredskulturen’ hvor det ble vurdert hvordan ulike former for medier kan brukes til å fremme toleranse og gjensidig forståelse. [IDN-InDepthNews – 12. September, 2015]