A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

U.N. Marks Humanitarian Day Battling Its Worst Refugee Crisis - Swedish

FN uppmärksammar internationella dagen för humanitärt arbete samtidigt som flyktingkrisen härjar

Författat av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - Förenta Nationerna uppmärksammar den internationella dagen för humanitärt arbete med "inspirerande" berättelser om överlevnad - mitt uppe i det som världssamfundet kallar den värsta flyktingkrisen på nästan ett kvarts sekel.

Kampanjen, som främst går på Facebook, Twitter och Instagram, väntas fylla sociala medier med berättelser om både ihärdighet och hopp från runtom hela världen. Det blir även en konsert i New York.

 “Det stämmer att vi lever i ett historiskt ögonblick där behovet för humanitärt stöd aldrig har varit större sedan Förenta Nationerna grundades," säger FNs talesperson Stephanie Dujarric.

 “Och varje dag talar jag om folk och använder siffror för att beskriva, och siffrorna stämmer tyvärr - 10 000, 50 000," suckar han.

Men även med FNs mått mätt är siffrorna mer alarmerande än vad man först skulle kunna tro: fler än 4 miljoner syrier har nu flytt till grannländer som Turkiet, Irak och Libanon (hit räknas inte de hundratals flyktingar som dör till havs varje vecka när de försöker nå Europa för att komma bort från krigets fasor).

Än mer bekymmersamt är att ytterligare 7,6 miljoner internflyktingar befinner sig inom Syriens gränser - samtliga är i behov av humanitärt stöd - och fler än 220 000 har dödats i den militära konflikten som nu är inne på sitt femte år.

FNs koordinator för nödhjälp Stephen O'Brien sa "med närmare 60 miljoner flyktingar runt om i världen står vi inför en kris vars like vi inte har sett på väldigt länge."

Tidigt i augusti bestämde O'Brien att allokera cirka 70 miljoner dollar från en av FNs reservfonder kallad Central Emergency Response Fund (CERF) – till kroniskt underfinansierade biståndsinsatser.

Utöver Syrien, Afghanistan och Jemen har den humanitära krisen även haft en stor påverkan på Sudan, Sydsudan, Afrikas Horn, Tchad, Centralafrikanska Republiken, Burma och Bangladesh, bland andra.

Noah Gottschalk, senior politisk rådgivare i humanitära frågor hos Oxfam International, berättar för IPS att det internationella humanitära stödsystemet som skapades ett antal årtionden sedan har räddat otaliga liv, men att det idag är "överbelastat och underfinansierat" samtidigt som naturkatastrofer väntas öka både i frekvens och styrka, i tillägg till detta måste världen hantera utdragna kriser som den i Syrien.

“Vissa donatorer har varit väldigt generösa och deras stöd är oumbärligt och mycket uppskattat, samtidigt räcker det inte för att möta de ökade behoven," sa han.

Han pekade på att de Förenta Nationerna och det humanitära systemet överlag, måste reformeras för att bli mer effektivt och för att bättre kunna stödja lokalt ledarskap, kapacitet och stödprogram som hjälper samhällen begränsa effekterna av katastrofer innan nödsituationer uppstår.

Samtidigt hoppas man genom den pågående kampanjen på sociala medier, ShareHumanity, skapa bättre förutsättningar inför den nyinrättade konferensen, World Humanitarian Summit, som väntas gå av stapeln i Istanbul under maj månad.

Enligt FNs byrå för koordinering av humanitära insatser (OCHA) reflekterar årets kampanj för den internationella humanitära dagen, med start den 19 augusti, en värld där behovet av humanitära insatser vida överstiger samhällets förmåga att hjälpa de miljontals människor som påverkas av naturkatastrofer, konflikter, hunger och sjukdom.

Oxfams Gottschalk berättade för IPS att den internationella humanitära dagen är ett viktigt forum för att uppmärksamma och tacka alla de modiga kvinnor och män som ihärdigt jobbar med att rädda liv i svåra situationer runtom världen.

Han sa att lokala hjälparbetare oftast är de första på plats när katastrofen är ett faktum och att de sällan får något erkännande, och än värre, att det rätta stödet som krävs för att kunna leda insatser saknas.

Oxfam har påtalat att det finns ett behov av obligatoriska bidrag från FNs medlemsländer till humanitära insatser, något man menar kommer att ge en mer robust och pålitlig finansiering.

En större andel av finansiering bör gå direkt till den lokala nivån, och samtidigt ska fördelningen ske på ett mer transparent sätt så att donatorerna kan mäta utfall samtidigt som de lokala samhällena kan följa stödet och utkräva resultat från deras lokala ledare, fortsatte han.

Gottschalk sa att miljontals människor runtom i världen är beroende av det globala humanitära systemet, och detta beror mestadels på alla de hängivna och passionerade människor som kämpar med att få systemet att fungera trots minskade anslag och ökade behov.

De här reformerna kommer att göra systemet mer effektivt och bättre rusta hjälparbetarna att rädda liv och minska lidande, konstaterade han.

De pågående militära konflikterna har även kostat livet på hundratals vårdarbetare, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) i Geneve.

Enbart under 2014 fick WHO rapporter om 372 attacker på vårdarbetare i 32 länder. Dessa resulterade i 603 dödsfall och 958 skadade personer. Liknande attacker har förekommit även i år.

 “WHO strävar efter att rädda liv och att minska lidande när katastrofen är ett faktum.  Attacker mot vårdarbetare och vårdinstallationer är uppenbara överträdelser av de internationella humanitära lagarna" sa Dr Margaret Chan, WHOs generaldirektör, i ett uttalande i samband med den internationella humanitära dagen.

Hon sa att vårdarbetare har en skyldighet att hjälpa sjuka och skadade utan att diskriminera mot någon. “ Alla involverade i en konflikt måste respektera den skyldigheten,” konstaterade hon (IPS | 18 augusti 2015)