A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

U.N. to Unleash “Power of Education” to Fight Intolerance, Racism - Swedish

UN släpper lös “Utbildningens kraft” för att bekämpa intolerans och rasism

Av Thalif Deen

FÖRENTA NATIONERNA (IPS) - Förenta nationerna planerar att lansera en kampanj mot spridandet av intolerans, extremism, rasism och främlingshat - detta genom att utnyttja den unga generationens begåvning.

Generalsekreterare Ban Ki-moon poängterar att utbildning är nyckeln. “Om du vill förstå utbildningens kraft, titta bara på hur extremister bekämpar utbildning.”

De ville döda den pakistanska tonårsaktivisten Malala Yousafzai och hennes vänner eftersom de var flickor och ville gå i skolan, säger han.

Våldsamma extremister kidnappade fler än 200 flickor i Chibook, Nigeria, och mängder av studenter mördades i Garissa, Kenya och i Peshawar, Pakistan.

 “Det de fruktar mest är flickor och unga människor med böcker”, säger Ban som vill eklatera ”en omfattande åtgärdsplan för att förhindra våldsam extremism”, tillsammans med skapandet av ett råd bestående av religiösa ledare för att främja en religiös dialog.

Den föreslagna planen förväntas presenteras vid den 70:e generalförsamlingen, som inleds den tredje veckan i september.

Som en del av kampanjen mot intolerans och extremism valde FN-sekretariatets informationsavdelning (DPI) nyligen ut 10 projekt från unga människor från hela världen, i vad som kallades en ”mångfaldstävling”, där kreativa idéer valdes ut som hjälper till att peka på olika typer av diskriminering, fördomar och extremism.

Projekten valdes ut bland över 100 inlämnade bidrag från 31 länder, däribland förslag på att utmana homofobi i Indien och Mexiko, lösa konflikter för att få tillgång till vatten för att minska etniska konflikter i Burundi, främja religiös harmoni i Pakistan, uppmuntra till större acceptans av migrantbefolkningen i Sydafrika och främja större anställningsmöjligheter för muslimska kvinnor i Tyskland. 

Lara-Zuzan Golesorkhi, en filosofie doktor och instruktur på New School i New York som lämnade in ett av de prisvinnande projekten, berättade för IPS att hon vill uppmärksamma en av de mest diskuterade politiska frågorna i samtida Tyskland, integrationen av muslimska immigranter.

I centrum av dessa diskussioner sade Golesorkhi, vilar den så kallade ”slöjdebatten”, som uppstod i och med Ludin-fallet 1998.

Det året avvisades Fereshta Ludin (dotter till afghanska immigranter) från en lärarposition i det statliga offentliga skolsystemet på den påstådda grunden ”brist på personlig begåvning”, som gjorde henne ”opassande och oförmögen att utföra offentliga tjänstemannauppgifter enligt tysk grundlag.”

Den ändlösa dispyten mellan Ludin och det tyska rättsväsendet ledde till inrättandet av institutionaliserade statligt baserade offentlighetspolicies för lärare inom den offentliga skolan över hela Tyskland.

Dessa policies har varit verksamma i åtta stater och har nyligen förts upp till diskussion på federal nivå med ett domstolsbeslut som kräver att respektive stat granskar nuvarande diskrimineringspolicies, säger Golesorkhi.

DPI säger att Golesorkhi kommer att återvända till Tyskland för att utmana den märkbara diskrimineringen mot muslimska kvinnor.

Hon kommer be potentiella arbetsgivare att symboliskt lova att anställa muslimska kvinnor. Hon kommer också att ta fram en lista på dessa arbetsgivare så att kvinnor kan känna sig säkra och stärkta att söka jobb på dessa arbetsplatser.

Slutresultatet är att bidra till en minskad diskriminering och en ökad anställning av muslimska kvinnor i Tyskland.

New York Times hänvisar till Religious Studies Media and Information Service i Tyskland, som förra månaden rapporterade att muslimska kvinnor utgör upp till 5,0 % av befolkningen på 81 miljoner, jämfört med 49 miljoner kristna.

Tidningen fokuserade på den växande konflikten gällande renoveringen av en övergiven kyrka i arbetarklassdistriktet Horn i Hamburg - där ”den förfallna byggnaden förvandlades till en moské.”

“Kyrkan stod tom i 10 år och ingen brydde sig”, berättar Daniel Abdin, chef för det islamiska centret Al Nour i Hamburg för Times, ”men när muslimerna köpte den blev den av stort intresse.”

Golesorkhi berättade för IPS att hennes ideella organisation ‘With or Without’ (WoW) i sin mest abstrakta form har som mål att uppmärksamma korsandet av två avgörande aspekter i tysk politik: immigration och religion.

Immigration och religion har spelat en avgörande roll i den tyska nationsuppbyggnaden, särskilt när det gäller landets lagar och skiftande social sammansättning, liksom utvecklingen av anti-muslimska stämningar (islamofobi) samt diskrimineringslagar mot muslimer (särskilt sedan 9/11).

Hon säger att den muslimska befolkningen i Tyskland ökat från ungefär 2,5 miljoner 1990 till 4,1 miljoner 2010 och förväntas växa till närmare 5,5 miljoner muslimer 2030.

De tre största ursprungsländerna för muslimska immigranter är Turkiet, det forna Jugoslavien och Marocko.

Denna märkbara och ständigt växande närvaro av muslimer har lett till olika reaktioner från stat och samhälle, noterar hon.

Även om en stor majoritet (72 %) av de intervjuade i en studie från 2008 hävdade att ”personer från minoritetsgrupper berikar kulturlivet i det här landet”, är muslimer de minst önskade grannarna, visar data från samma år.

23 % av de intervjuade tyskarna, berättar hon, associerade muslimer med terror, medan 16 procent pekade på hijab, den muslimska huvudduken, som ett hot mot europeisk kultur

I den senaste studien av anti-muslimska stämningar, genomförd av Bertelsman Stiftung i slutet av 2014, rapporterade 57 procent av de icke-muslimska intervjupersonerna att de ser islam som väldigt hotfullt.

Studien avslöjade även att 24 procent av de intervjuade skulle vilja förhindra muslimsk immigration till Tyskland och en överväldigande andel, 61 procent, svarade att de anser att islam inte tillhör ”västvärlden”.

Golesorkhis projekt innefattar ett ”arbetsredo”-seminarium och en serie workshops för att förbereda muslimska kvinnor för den tyska arbetsmarknaden; ”Jag lovar”-kampanjen, en online- och offline-kampanj (Twitter och fotoserier) för att uppmuntra till symboliska löften att anställa muslimska kvinnor; och en online- och offline-kampanj (Twitter och fotoserier) för att höja den offentliga medvetenheten om de svårigheter som muslimska kvinnor möter inom den tyska arbetssektorn.

Även om löftena inte garanterar anställning, låter den WoW ta fram en databas på arbetsgivare som skulle kunna anställa muslimska kvinnor. (IPS | 12 augusti 2015)