A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

FN: s projekt att undervisa i "respekt för alla" syftar till att bekämpa diskriminering

AD McKenzie

PARIS (IDN) - "Vad världen behöver nu är kärlek, underbar kärlek" lyder en sirapssöt Burt Bacharach-låt från 1965. Men kärlek är svår, om inte omöjlig, att lära ut, så utbildningsexperter har kommit med en annan lösning: undervisning i respekt för alla.

"Och med alla, menar vi alla", säger Christophe Cornu, projektansvarig på avdelningen Section of Health and Global Citizenship Education på UNESCO, FN: s organ som ansvarar för vetenskap, kultur och utbildning.

Organisationen har tillsammans med regeringarna i USA och Brasilien producerat specifika verktyg och resurser för att bekämpa diskriminering och våld, genom utbildning samt inom utbildning, i en tid då nivån för hat och intolerans stiger i många regioner.

Verktygen inkluderar en 300-sidig manual, en rad relevanta FN-dokument, interaktiva forum på nätet, och förslag till studentaktiviteter såsom att skriva artiklar och att sätta upp pjäser, och allt belystes vid det andra UNESCO: s forum om globalt medborgarskap-utbildning (GCED) som ägde rum den 28-30 januari i Paris.

"Undervisning i respekt för alla är ett sätt att främja ett pedagogiskt svar för att bekämpa diskriminering och våld genom att stärka grunderna för ömsesidig tolerans och odla respekt för alla människor" berättade Cornu för IDN.

UNESCO anger i manualen att projektet bygger på "universella värden och grundläggande principer för mänskliga rättigheter", och den riktar sig till elever i åldrarna 8 till 16 år, i syfte att förse dem med kompetens för att "odla respekt och stoppa diskriminering på alla nivåer".

Läroanstalter måste anta ett "holistiskt" synsätt där "alla aspekter av skolmiljön arbetar för att säkerställa icke-diskriminering", meddelar organet.

Man tillägger att "läroplaner måste avsätta tid för känsliga frågor, som att diskutera stereotyper och erkänna orättvisor". Lärarutbildning är också en viktig del i arbetet som utbildare. Även lärare kan vara offer för diskriminering och behöver vara skickliga i att undervisa om konfliktlösning och att kunna hantera "diskrimineringsfrågor på ett varsamt sätt".

Den Parisbaserade organisationens uppdrag har blivit allt viktigare med den ökade extremismen och intoleransen, där vissa grupper och individer har blivit måltavla, säger tjänstemän.

Enligt UNESCO: s generaldirektör Irina Bokova stärker organet sina insatser för att ta itu med "hela världens " ökade diskriminering och man vill särskilt främja utbildning för globalt medborgarskap.

"Möjligheterna till utbyte av kunskap och information har aldrig varit så många, men intoleransen ökar och särskilt i form av en våldsam och destruktiv extremism", sa Bokova under konferensen.

"Det är ofta ungdomar som kräver förändring, men de är också de första offren", tillade hon. "Vilken utbildning behöver vi då, för att bygga en mer fredlig och hållbar framtid för alla?"

Enligt UNESCO är syftet med globalt medborgarskap-utbildning att "utrusta elever i alla åldrar med de värden, kunskaper och färdigheter som är baserade på och ingjuter respekt för mänskliga rättigheter, social rättvisa, mångfald, jämställdhet och en hållbar miljö och som gör det möjligt för elever att bli ansvarsfulla världsmedborgare."

"Undervisning i respekt för alla" försöker involvera alla samhällets "intressenter", från föräldrar till elever till beslutsfattare; och media har också en roll att spela.

"Media har en plikt att öka allmänhetens medvetenhet", konstaterar UNESCO: s genomförandeguide. "Medie-arbetare har ett särskilt ansvar i kampen mot negativa stereotyper, och med att främja respekten för mångfald och med att främja tolerans bland allmänheten."

Dr Helen Bond, docent vid Washington DC-baserade Howard University och en av författarna till "
Teaching Respect for All", sade att "manifestationer av diskriminering" kan anta många former.

Dessa kan bestå av mobbning, utskällningar, stereotyper, stigmatisering, antisemitism, islamofobi och kön- och fattigdomsbaserade fördomar, sade hon under GCED-konferensen.

Diskriminering kan också ses "i riktade lagar som hindrar vissa grupper från att få tillgång till vissa statliga program", noterade deltagarna. De sade att diskriminering och intolerans brukar börja med "mikro-aggressioner", och att våldet kan bli ännu större om beslutsfattare inte vidtar nödvändiga åtgärder.

I Frankrike, efter Charlie Hebdo-attentatet och relaterade attacker på en kosher-stormarknad, vägrade elever i vissa skolor att följa den nationella tysta minut som regeringen hade utlyst för att uppmärksamma att de kände sig stå utanför huvudfåran, och deras åsikt var att tidningen hade ökat stereotypi och stigmatisering.

I ett fall som chockade många människor rapporterade skolans tjänstemän en 8-årig elev till polisen i sydfranska staden Nice när pojken hade uttryckt "solidaritet" med "terrorister", trots att han inte verkade förstå innebörden av ordet "terrorism".

Händelsen, som inträffade när GCED-konferensen ägde rum i Paris, underströk vikten av att diskutera "respekt för alla" i skolmiljöer, och att det ska finnas lärare som är utbildade inom detta område.

"Tragedin har varit en ögonöppnare för att något saknas i läroplanen", sa Cornu till IDN. "Vi måste lära alla elever hur man lever tillsammans, och att fokusera på bara en enda religion är inte rätt metod."

UNESCO: s projekt har undersökt hur "undervisning om respekt för alla" kan "integreras" i skolans läroplan och "införlivat i alla ämnen och tvärs över all skolkultur". Pilotprojekt har ägt rum i Brasilien, Elfenbenskusten, Guatemala, Indonesien och Kenya, och man har tittat på olika aspekter av frågorna. Den kenyanska regeringen har fokuserat på att utveckla fredsutbildning, medan Elfenbenskusten har undersökt hur man kan förebygga diskriminering av personer med funktionshinder.

Några av de frågor som lyfts i "Undervisning om respekt för alla" inkluderar: Hur kan "svåra diskussioner och situationer i klassrummet hanteras", och hur kan eleverna få möjlighet och bli motiverade att "konfrontera diskriminering, fördomar och mobbning"?

I ett avsnitt av UNESCO: s handbok som riktar sig till barn och ungdomar ger man rådet att "vara modig och säga NEJ", även om det "inte är en lätt sak" att göra.

"Alla har rätt att bli behandlade med respekt", säger rådgivarna, och tillägger att "oavsett vad är diskriminering ALDRIG OK." [IDN-InDepthNews - 23 februari 2015]