A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

FN plan om undervisning av 'Respekt for alle' tar sikte på å bekjempe disrkiminering

Av AD McKenzie

PARIS (IDN) - "Hva verden trenger nå er kjærlighet, søt kjærlighet" slik går en seig Burt Bacharach skreven sang fra 1965. Kjærlighet er vanskelig, om ikke umulig, å lære bort, så utdannings eksperter har kommet opp med en annen løsning: Undervise respekt for alle.

"Og med alle mener vi alle," sier Christophe Cornu, senior prosjektleder i seksjonen for helse og Global Citizenship Education hos UNESCO, FNs ansvarlige byrå for vitenskap, kultur og utdanning.

Organisasjonen har i samarbeid med myndighetene i USA og Brasil, produsert konkrete verktøy og ressurser til å bekjempe diskriminering og vold gjennom utdanning samt innenfor utdanning, selv om nivået av hat og intoleranse stiger i mange regioner. 

Verktøyene inkluderer en 300-siders håndbok, en rekke relevante FN-dokumenter, elektroniske interaktive forum, og forslag til studentaktiviteter som for eksempel å skrive artikler og iscenesettelse skuespill, som alle ble markert på de andre UNESCO Forumet om Global Citizenship Education (GCED) som fant sted i Paris, 28 til 30 januar.

"Undervise respekt for alle er et middel for å fremme en lærerik respons for å bekjempe diskriminering og vold ved å styrke grunnleggende gjensidig toleranse og dyrke respekt for alle mennesker," fortalte Cornu IDN.

I sin håndbok, sier UNESCO at prosjektet er basert på  "universelle verdier og sentrale prinsipper for menneskerettigheter", og er rettet mot elever i alderen 8 til 16, med sikte på å utstyre dem med ferdigheter til å "dyrke respekt og stoppe diskriminering på alle nivåer ".

Utdanningsinstitusjonene må vedta en "holistisk" tilnærming der "alle aspekter av arbeidet med skolemiljøet for å sikre ikke-diskriminering," sier byrået. 

Byrået legger til "utdanningsplanen må dedikere tid til sensitive problemstillinger, som å diskutere stereotyper og gjengkjenning av urettferdigheter".  Lærer-trening er også en nøkkelfaktor av denne tilnærmingen som lærere - som også kan være ofre for diskriminering - må være øvet på konflikt løsning og handling av "sensitivitet rundt problemstillingene rundt diskriminering".

Den Paris baserte organisasjonens misjon har ervervet økt nødvendighet med veksten av ekstremismen og intoleransen, som har sett visse grupper og individer som mål, sier en funksjonær.

I følge UNESCO Direktør - General Irina Bokova, er byrået styrker arbeidet med å løse den "verdens økende"  diskrimineringen, og fremmer særlig global Citizenship Education.  

"Mulighetene for utveksling av visdom og informasjon har aldri vært større, men intoleransen øker stadig, særlig i form av vold og destruktiv ekstremisme," sa Bokova på konferansen.

 "Unge mennesker er ofte de som roper etter en endring, men de er også de første ofrene," la hun til. "Hva slags utdanning behøver vi da, for å bygge en mer fredfull og utholdelig fremtid for alle?"

I følge UNESCO, er målet til Global Citizenship Education å "utstyre elever i alle aldre med de verdiene, viten og kunnskapene som er basert på og gi inn respekt for menneskerettigheter, sosial rettferdighet, mangfold, likestilling og miljømessig bærekraft, og at styrke elevene til å være ansvarlige globale borgere."  

"Undervise respekt for alle", samtidig, forsøke å involvere alle samfunnets "interessenter", fra foreldre til elever til politikere. Media har også en rolle å spille.

"Media har en plikt til å øke folks bevissthet, " heter det i UNESCO implementerings guide. "Media fagfolk har et særlig ansvar i kampen mot negative stereotyper, fremme respekt for mangfold og fremme toleranse blant allmennheten."

Dr. Helen Bond, er en assosiert professor på Washington DC baserte Howard University og en av forfatterne av "Undervise respekt for alle", sa at "manifestasjon av diskriminering" kan ta mange former.

Disse kan omfatte mobbing, utskjelling, stereotyper, stigma, antisemittisme, fobi mot Islam, kjønn og fattigdom baserte fordommer, sa hun under GCED konferansen. 

Diskriminering kan også finnes "i målrettede lover, som hindrer visse grupper fra å få tilgang til visse offentlige programmer", bemerket deltakere. De sa at diskriminering og intoleranse vanligvis begynner med "mikro aggresjoner", og at volden kan bli enda større hvis politikerne ikke foretar nødvendige tiltak.

I Frankrike, etter overfallet på Charlie Hebdo og de relaterte angrepene på et kosher supermarked, nektet studenter ved enkelte skoler å overholde det nasjonale ett-minutts-stillhet som regjeringen hadde bedt om, ved å kaste lys over deres følelser rundt ekskludering fra strømmen og påstanden om at avisen hadde lagt stereotyper og stigma.

Videre, i en sak som sjokkerte mange mennesker, rapporterte skole funksjonærer en 8 år gammel elev til politiet i den sørlige byen Nice, da en gutten uttrykket "solidaritet" med "terroristene" selv om det ikke så ut som han forstod meningen bak "terrorisme".

Den sistnevnte hendelsen, som skjedde da GCED konferansen fant sted i Paris, understreket viktigheten av å diskutere "respekt for alle" i skolesammenheng og ha lærere som er opplært innen dette området.

"Tragedien har vært en vekker rundt noe som mangler i utdanningsplanen," sa Cornu til IDN. "Vi må lære alle studenter hvordan man kan bo sammen. Og  kun fokusere på en religion er ikke den riktige fremgangsmåten."

UNESCO planen har gransket hvordan "Undervise respekt for alle" kan "integreres" inn i skole undervisningsplanen og "innlemmes i alle fag og på tvers av skolekultur".
 Pilot prosjekter har tatt sted i Brasil, Elfenbenskysten, Guatemala, Indonesia og Kenya, ser på ulike aspekter av problemstillingene. Den kenyanske regjeringen har fokusert på å utvikle freds undervisning, mens Elfenbenskysten har gransket på hvordan man kan unngå diskriminering mot mennesker med funksjonshemninger.

Noen av spørsmålene som er reist av "Undervise respekt for alle" inkludert: hvordan kan "vanskelige diskusjoner og situasjoner i klasserommet bli styrt", og hvordan kan elevene gis myndighet og motivert til å «konfrontere diskriminering, fordommer og mobbing"?

I avsnitt som er rettet mot barn og ungdommer i UNESCO håndboken, er rådet å "være modig og å si 'NEI'," selv om det "ikke er noe lett" å gjøre.

"Alle har en rett til å bli behandlet med respekt," den rådgivende staten, legger til at "uansett hva, blir ALDRI diskriminering OK."  [IDN-InDepthNews – 23. februar 2015]