A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Världens medborgare, förena er!

Av Roger Hamilton-Martin

Förenta Nationerna (IPS ) - Allt eftersom politiska system, ekonomier, konflikter och kulturer överlappar mer och mer, kommer individers identiteter också att överskrida nationers gränser?

Den svårgripbara frågan om ”ett globalt medborgarskap” uppmärksammades av Sri Lankas permanenta representant till Förenta Nationerna, Dr. Palitha Kohona, på ett IPS-forum om globalt medborgarskap som hölls förra veckan i lokalerna för Sri Lankas permanenta beskickning till FN i New York.

Konceptet ”globalt medborgarskap” har utmanat människans tanke under väldigt lång tid även om dess exakta definition aldrig någonsin har tagit fast form, sade Kohona.

Konceptet lyftes fram av Tony Blair under ett tal i Chicago 1999. ”Vi är alla internationalister nu, vare sig vi vill det eller inte. Vi kan inte vägra att delta i den globala marknaden om vi vill uppnå välstånd. Vi kan inte ignorera nya politiska idéer i andra länder om vi vill förnya”, sade Blair.

Ambassadör Kohona sade att även efter att imperiernas kollaps hade gett upphov till det Westfaliska systemet, har framväxten av mäktiga nationalstater inte lett till utvecklingen av ett sant globalt system.

Kohona betonade FN:s betydelse som en institution inom vilken principen om ett globalt medborgarskap bör framföras.

”Förenta Nationernas grundande har skapat ett forum för mänskligheten att försöka ta itu med gemensamma frågor tillsammans från ett globalt perspektiv. Det är det mest effektiva forumet tillgängligt för alla nationalstater. Förenta Nationerna och dess organ har lyckats med att skapa stöd för nyttan i att möta många av dagens utmaningar tillsammans”.

Forumet modererades av Ambassadör Anwarul K. Chowdhury, f.d. representant för Bangladesh och den ledande kraften bakom 1999 års resolution i generalförsamlingen som antog FN:s förklaring och handlingsprogram om en kultur för fred.

”När vi talar om globalt medborgarskap kommer jag att tänka på vissa saker”, sade han. ”Den första saken rör spiritualitet. Vad är våra värderingar, vad har vi för åtaganden som mänskliga varelser? Den andra saken är tron på mänsklighetens grundläggande enighet. Vi måste överskrida våra snäva gränsdragningar, inte bara kring oss själva men även kring våra samhällen”.

Trots alla utmaningar, kunde många av diskussionsdeltagarna komma överens om att saken för globalt medborgarskap gör framsteg mot tongångarna om den påstådda civilisationernas kamp, utarmade resurser och kulturell cynism.

IPS moderator, Ambassadör Walter Lichem, anmärkte att ”nästan på dagen för 200-årsdagen för initierandet av den multilaterala diplomatin vid Wien-kongressen, blir vi varse om att denna multilaterala diplomati mer och mer ger väg för ett globalt styre”.

Lichem påpekade att det globala medborgarskapet måste ses mot bakgrund av ett system som omhuldar normer som ”skyldigheten att skydda”, en princip som ger företräde åt det internationella samfundet framför nationalstaten när det gäller att beskydda dess egna medborgare.

”Globalt medborgarskap måste förstås ses som ett medborgarskap med mänskliga rättigheter i vardagen”, sade Lichem.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon har identifierat det globala medborgarskapet som den tredje prioriteten i hans Globala Utbildning Först-initiativ. Han ser en vikt i att studenter och elever inte bara lär sig om hur man får godkänt på tentor och skaffar arbeten i sina egna länder utan att de också införlivas med en förståelse för respekt och ansvar-kulturer, länder och regioner emellan.

”Ett globalt medborgarskap är en kamp mot limbo”, sade Erol Avdovic, vicepresident för FN:s sammanslutning för korrespondenter.  ”Det är en kamp mot villfarelser och nonchalans-eller än värre-manipulation av enkla fakta”.

FN:s Alliance of Civilizations, ett organ som forskar kring grundorsakerna till polarisering mellan samhällen och kulturer, närvarade vid forumet, med talesmannen för den höga representanten Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Nihal Saad, som anmärkte att utbildning för ett globalt medborgarskap ”besitter förmågan att skapa en hållbar framtid och en bättre värld”.

”Utbildningspolicyn bör rikta in sig på fredsfrämjande, ömsesidig respekt och naturomsorg. Det räcker inte för utbildningen att skapa individer som kan läsa, skriva och räkna. Utbildning måste och bör ge upphov till gemensamma värden”.

Saads tankegångar delades av Monte Joffee, Soka Gakka Internationals USA-representant, som sade, ”vår läroplan måste innehålla fler ämnen av global art så att våra studenter kan utveckla empati med ’den andre’”.

”Detta berör inte kärnproblemet i nutidens utbildningskris. Om jag talar om amerikansk utbildning måste jag säga att de ojämlika utbildningsanslagen och nivån på hopplösheten i alltför många orter i vårt land, är en oroväckande verklighet och ’tillägg’ till läroplanen i form av utbildning om globalt medborgarskap är inte lösningen”.

Joffee berättade historien om Anand Kumar, en indisk matematiker som är känd för sitt ”Super 30”-program i Patna, Bihar. Programmet förbereder ekonomiskt svaga elever för inträdesprovet till de välrenommerade Indiska Teknikinstitutens (ITT) ingenjörsskolor, och detta med stor framgång.

Hans program väljer ut 30 begåvade kandidater från ogynnsamma omständigheter, ger dem privatlektioner, och förser dem med studiematerial och boende under ett års tid.

Joffee påpekade att denna historia förser oss med en utmärkt modell för en global medborgarskapsutbildning.  ”Pedagoger måste säga ’Jag börjar här och nu, med eleven som sitter framför mig’”.

Ramu Damodaran från FN:s informationsbyrås uppsökande avdelning talade om vikten av att ge akademiker en starkare röst i FN. (IPS | 29 november, 2014)