A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Global statsborgerskap utdanning sett på som nøkkelen til utvikling og fred

Av A.D. McKenzie

PARIS (IDN) - Med forskjeller samt ekstremisme rundt om i verden er dette en økende bekymring, utdanning har en avgjørende rolle å spille i å bidra til fred og bærekraftig utvikling, sier ekspertene.

"Utdanning er et felles gode, og det er regjeringene som har det moralske ansvaret for å forsyne det. Men utfordringen vi nå møter er hvordan vi kan bruke utdanning for å få fredfulle og bærekraftige samfunn," sier Peter deSouza, professor på det India-baserte Centre for the Study of Developing Societies.

En hovedtaler på det andre UNESCO Forumet om global statsborgerskap utdanning som fant sted 28 til 30 januar i Paris, fortalte Desouza IDN at verden risikerte å "tape kampen" om den sanne utdanningens formål om å produsere bedre borgere.

"Vi må flytte inn i kampanje-modus og ha en kraftig bevegelse for utdanning nå fordi vi har sett det både med kvinnebevegelsen og med miljøbevegelsen hvordan sinn og verdier kan endres," sa han i et intervju på sidelinjen av konferansen.

Han argumenterte for at internasjonal utdanningsdiskursen dessverre blir drevet av korporativ innflytelse, eller hva han kalte "Davos way", med henvisning til den årlige World Economic Forum i Sveits som samler "globale eliter" fra næringslivet, politiske og underholdnings sektorer. Dette gir et "hegemonic and detrimental discourse", sa deSouza.

"Utdanning blir mer og mer korporativt drevet, med businessmuligheter som mål, men i mellomtiden faller statlige skoler av radaren og forskjellene øker," la han til.

På konferansen var de to temaene: globalt statsborgerskaps utdanningspost-2015 utviklingsagendaen og dens rolle til å bygge "fredelige og bærekraftige samfunn".

Diskusjonen var forventet å resultere i "konkrete ideer" til det nye rammeverket for vedtak i utdanningspost-2015 som vil bli vedtatt på World Education Forum i mai, som blir holdt i Republikken Korea, sa en funksjonær.

I diskusjonsåpningen, fortalte UNESCOs generaldirektør Irina Bokova de 250 deltakerne fra hele verden at verden trengte "nye ferdigheter for nye tider".

Hun sa at utdanning ikke bare var om overføring av informasjon og kunnskap, men også om å gi verdier, evner og holdninger som kan bidra til en mer "fredelig, rettferdig, inkluderende og bærekraftig" verden.

"Vi må skjerpe visjonen vår og plassere globalt statsborgerskap utdanning i sammenheng med alt arbeidet vårt - for å fjerne fattigdom, for å styrke sosial inkludering, for å svare på en bærekraftig måte til behovene i alle samfunn, til å bygge en kultur for fred, "sa Bokova.

Hun understreket at utdanning kan bidra til å skape større respekt og forståelse mellom kulturer, og gi elevene "verktøy for å gjøre mest mulig ut av det mangfoldet "og også" utnytte energien fra unge kvinner og menn til fordel for alle".

Konferansen begynte nøyaktig tre uker etter at 7. januar angrepene i Paris der 17 mennesker ble drept av tre unge militante. Ofrene inkluderte ni journalister som arbeidet for Charlie Hebdo, en satirisk ukentlig avis som hadde publisert de omstridte karikaturtegningene av profeten Muhammed.

I skyggen av slik vold, var diskusjonene om utdanningens rolle i kampen mot ekstremisme, og for å fremme Inter kulturell og Inter religiøs dialog, av særlig betydning. Deltakerne kalte for det fulle engasjementet av ungdom, sammen med lærere, i å utvikle langsiktig politikk for global statsborgerskap utdanning.

Amira Yahyaoui, president og grunnlegger av den tunisiske NGO Al Bawsala, understreket at unge mennesker trenger å få vite om hvordan man kan leve sammen i en mangfoldig verden, og spesielt om "Laïcité" (eller sekulære verdier) i forhold til religiøs tro.

Hun etterlyste også mer oppmerksomhet rundt situasjonen for barn i konfliktrammede områder som "ikke lenger har noen rett til barndommen ", som betyr at disse ungdommene må bli lært "retten til å overleve". Hun sa også at å utdanne foreldre og besteforeldre er grunnleggende.

"Når det er en mor som forteller en jente at hun ikke er likeverdig broren sin, hvordan kan du da undervise mot denne forskjellen?" spurte hun.

I følge UNESCO, er målet for global medlemskap utdanning (GCED) å "utruste elever i alle aldre med de verdier, kunnskaper og ferdigheter som er basert på å innprente respekt for menneskerettigheter, sosial rettferdighet, mangfold, likestilling og miljømessig bærekraft, og gi makt til elevene i å være ansvarlige globale borgere."

GCED gir også elever "kompetanse og mulighet til å realisere sine rettigheter og plikter til å fremme en bedre verden og fremtid for alle", og det er rettet mot alle aldre: barn, ungdom og voksne.

Selv om verdensborgerskap utdanning kan leveres i en rekke forskjellige måter, den viktigste metoden i de fleste stater vil være gjennom det formelle utdanningssystemet, sier tjenestemenn. Dermed, kan regjeringene integrere konseptet enten som en del av eksisterende programmer eller som et eget fag.

Verdiene til "globalt statsborgerskap" har vært overveid i en stund, men UNESCO forklarte at det har "økt siden lanseringen av FNs generalsekretær Global Education First Initiative (GEFI) i 2012, som har identifisert 'fremme globalt statsborgerskap' som ett av sine tre prioriterte arbeidsområder, sammen med tilgangen til og kvaliteten på utdanningen".

Blant tiltakene til UNESCO på dette området er det prosjektet "Teaching Respect for All", som ble lansert sammen med Brasil og USA i 2012 for å "motvirke diskriminering både i og gjennom utdanning". Arbeidet med dette blir utført i Brasil, Kenya, Elfenbenskysten og andre land.

Organisasjonen har også opprettet en klareringssentral på GCED, i samarbeid med Asia-Pacific Centre of Education for internasjonal forståelse.

Mange områder av diskusjonen (som inkluderte seksualitet og helseutdanning) under konferansen var til tider overveldende og repeterende, men betydningen av problemene virket uunngåelig ekte. Dette ble understreket av tilstedeværelsen av så mange unge mennesker blant akademikere, politikere, frivillige organisasjoner og FN-organisasjoner som deltok.

Chernor Bah, Sierra Leone-fødte leder av Ungdoms Advocacy Group of GEFI, sa at møtet var viktig fordi det hevet konkrete forslag til agendaen rundt utdanningspost-2015, for eksempel om hvordan man kan måle resultatene av GCED og bygge internasjonale partnerskap.

"Vi har et ansvar for hverandre, og vår menneskelighet er viktigere enn vår nasjonalitet, etnisitet eller religiøs tro", fortalte Bah IDN. "Som det afrikanske ordtaket - jeg er fordi du er. Og det er det, det virkelig handler om når man er en verdensborger." [IDN-InDepthNews – 30. januar, 2015]