A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Att förklara begreppet global medborgarskap

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) - Fostran till globalt medborgarskap och hållbar utveckling [Education for Global Citizenship and Sustainable Development, EGCSD] är långt ifrån att ha blivit ett modeord. Faktum är att utanför kärnan av experter har konceptet ännu inte vunnit mark. Men när de samtidigt förklarar det märker även de väl bevandrade i temat att det inte är lätt att förmedla budskapet.

"Allt eftersom tekniken går framåt och makten alltmer finns utanför gränserna för nationalstaten, är begreppet globalt medborgarskap fortfarande mystiskt frånvarande. Vad betyder begreppet historiskt sett och vilka metoder kan hjälpa dess utveckling till att vara en del av en enhetlig och demokratisk politisk praktik?" frågade Ron Israel, en av grundarna av The Global Citizens' Initiative (TGCI), i en artikel nyligen. En global medborgare, säger han, är någon som identifierar sig med att vara en del av en framväxande världssamfundet och vars insatser bidrar till att bygga samfundets värderingar och praxis. Det låter som en enkel definition. Men det är alltid detaljerna som är besvärliga.

Anwarul Karim Chowdhury, en diplomat från Bangladesh, mest känd för sitt arbete med utvecklingfrågor i de fattigaste länderna, global fred och för att slåss för kvinnor och barns rättigheter, anser att begreppet globalt medborgarskap är "en idé, ett beteende" för individer.

Faktum är att den grundläggande förändringen Ban Ki-moon vill åstadkomma med sitt Global Education First Initiative som lanserades i september 2012 är att ändra tankesätt, konstaterar Chowdhury: "För att förbereda den yngre generationen, i det här fallet, att känna att vi är en del av en större värld, för att känna att vi inte bara kan tänka väldigt trångsynt, att vi kan inte uppnå våra större mål, mål som är i mänsklighetens största intresse, utan att känna oss som en del av en hel värld, att vi är en del av denna större planet och vi borde känna på samma sätt."

Arsenio Rodriguez, ordförande och VD för DevNet International, som har arbetat med Världsbanken och FN: s miljöprogram (UNEP), hittar kärnan av globalt medborgarskap i det faktum att "när vi föds ärver vi ett gemensamt hem, en sol för energi, en jord för alla råvaror, husrum och näring, en uthållig miljö för kropp, själ och ande, och våra medmänniskor att dela enastående upplevelsen som är livet".

Livet är alltså i sin slutliga väsen, en relation mellan folken och mellan människor och planeten och dess fortsatta välstånd. "Att göra detta förhållande produktivt och givande för alla är vår utmaning. Nya begrepp och modeller har börjat gro, men de har ännu inte fått fäste att styra oss helt till hållbarhet och globalt medborgarskap", tillägger han.

Palitha Kohona, Sri Lankas ambassadör och ständiga representant vid FN går in på historiska detaljer och säger att begreppet globalt medborgarskap har utmanat människors sinnen under mycket lång tid, inte bara under 19:e och 20:e århundradena.

Trots alla de filosofiska och religiösa uppmaningarna har begreppet globalt medborgarskap fortsatt att kringgå universell acceptans. Historiskt har världen bevittnat tillväxten av många imperier, som uppmuntrade undersåtarna att vänja sig vid de gemensamma faktorerna och att vara en del av sådana imperier.

"Kanske inte som jämlikar utan som personer som var föremål för samma härskare. Resultatet blev inte vad de flesta skulle kalla globalt medborgarskap", hävdar Kohona.

Ändå etablerades en mycket bredare uppfattning av världen i medvetandet hos många människor som en konsekvens. Omkring 330 f.Kr. utökade Alexander den store lilla Makedoniens gränser nästan till stranden av floden Indus och lämnade som sitt arv en känsla av enhet med kulturen i Grekland i sinnet hos sina undersåtar.

Senare kom ett ännu större imperium, centrerat i Rom, och samlade stora områden i Mindre Asien, Nordafrika och Europa under sina vingar. En typ av politisk enighet som inte fanns i västvärlden tidigare rådde nu. Det politiska och sociokulturella fotavtrycket som lämnades kvar av kejserliga Rom är en faktor även i dag i mångas medvetande.

Kohona påminner om att ett mycket större imperium bildades genom utbyggnaden av kalifaten i Bagdad och Damaskus. Enheten av att tillhöra en regim, som omfattade ekonomiska förbindelser, religion och kultur, var uppenbar från Spanien till norra Indien under denna period. Den underliggande basen religionen var en påtaglig faktor i det här fallet.

På senare tid, säger Kohona, bevittnade världen de portugisiska och spanska imperierna, som grenslade världen och skapade en känsla av enhet bland medborgarna och undersåtarna. Religion, kultur och handelsförbindelser var viktiga faktorer i dessa imperier.

Ottomanerna, holländarna, engelsmännen och fransmännen skapade senare egna imperier. Man sade att att solen aldrig gick ner över det brittiska imperiet och dess arv är långtgående. Den kinesiska imperiet som expanderade, under en period ända till Polen och Syrien under Djingis Khan och hans söner, var så enhetligt att en passersedel som utfärdats av en tjänsteman i Khanbalik hedrades ända till Mellanöstern.

"Men den enhet som skapades av dessa imperier omfattade inte hela världen av olika skäl, bland annat geografiska verkligheter och den fysiska maktens begränsning", säger Kohona.

Dessutom utmanades ett imperium ofta av ett annat och föll i sinom tid. De skapade inte heller en känsla av globalt medborgarskap i en egentlig mening. I själva verket konkurrerade olika välden med varandra och i vissa imperier existerade inte känslan av enhet alls eftersom det fanns olika kategorier av undersåtar.

"Ett resultat av dessa globala imperier är dock att de fick till följd att olika folk, kulturer, filosofier, religiösa övertygelser, vetenskapliga idéer, politiska begrepp och ekonomiska system fördes samman, och bidrog till att skapa, åtminstone i vissa avseenden, känslan av det fanns gemensamma drag bland oss människor eller en önskan att samla dem under ett gemensamt paraply ", säger Kohona.

Medan vi på 1900-talet bevittnade uppkomsten av subregionala, regionala och internationella organisationer som bygger på mänskliga rättigheter och demokratiska normer - en process som har fortsatt in i vårt århundrade, tror nu experter att det är genom utbildning som begreppet globalt medborgarskap kan förankras i medvetandet och människors liv på flera nivåer. [IDN-InDepthNews - 11 jan 2015]