A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Den økende viktigheten av utdannelse for globalt statsborgerskap

av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – Når FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanserte det Globale Utdanning Første Initiativ i september 2012, var det å «fremme globalt statsborgerskap» et av hans tre prioriteter, samt å «få alle barn i skolen» og «forbedre kvaliteten på læring ”.

Ban sa: “Utdanning er mye mer enn en inngang til jobbmarkedet. Den har kraften til å skape en bærekraftig fremtid og en bedre verden. Utdanningspolitikk bør fremme fred, gjensidig respekt og omsorg for miljøet.”

Da det internasjonale samfunnet beveger seg mot å vedta post-2015 utviklingsagendaen, populært kjent som «Sustainable Development Goals» (SDGs), blir behovet for utdanningen for et globalt statsborgerskap stadig viktigere. [P]

Fordi ingen av målene som påvirker jorden og dens innbyggere kan oppnås uten at mennesker og myndigheter ser bort i fra smale, nasjonale interesser og heller handler i jordens interesse.

FNs konferanse om bærekraftig utvikling i juni 2012 i Brasil, gav mandatet at SDGs skulle være sammenhengende med og integrert i FNs utviklingsagenda for universale goder utover 2015.

Open Working Group etablert av Rios leveransedokument har i mellomtiden nådd en enighet rundt 17 målsetninger og 169 mål, som tar sikte på å utrydde fattigdom, endre uholdbare- og oppfordre til bærekraftige forbruksmønstre, produksjon, beskyttelse, og beskytte og forvalte naturgrunnlag for økonomisk og sosial utvikling.

Dette er de overordnede målene og grunnleggende kravene for bærekraftig utvikling som forklart i Bans "synteserapport", The Road to Dignity i 2030, utgitt den 4. desember 2014.

Ban foreslår et integrert sett av seks viktige elementer som sammen vil ta sikte på å tilrettelegge diskusjonene mellom medlemsstatene foran det spesielle FN toppmøtet om bærekraftig utvikling fra 25.-27. september, og gjøre dem i stand til å komme frem til en konsis og ambisiøs agenda som bestemt av Rio konferansen.

De seks viktige elementene er: (1) å utrydde fattigdom og kjempe mot ulikheter; (2) å sikre sunne liv, kunnskap og inkludering av kvinner og barn; (3) å vokse frem en sterk, inkluderende og transformativ økonomi; (4) å beskytte økosystemet vårt for alle samfunn og våre barn; (5) å fremme trygge og fredfulle samfunn og sterke institusjoner; og (6) katalysere global solidaritet for bærekraftig utvikling.

Utdanning for bærekraftig utvikling (ESD) og, implisitt, utdanning for et globalt statsborgerskap (EGC) er en kritisk komponent i den foreslåtte agendaen i post-2015 for bærekraftig utvikling.

Det foreslåtte Mål 4 (post-2015 utdanningsmålet) søker å «forsikre inkluderende og likeverdig kvalitet på utdanning, og fremme livslange læringsmuligheter for alle». Mens det foreslåtte mål 12 tar sikte på å «sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre "; og mål 13 uttaler behovet for å «ta hastetiltak for å bekjempe klimaendringer og dens konsekvenser ".

ESD (og EGC) er inkludert i de tre foreslåtte målsetningene for å hjelpe å oppnå disse målene:

- Først, «innen 2030, å forsikre at alle elever tilegner seg kunnskap og evner som trengs for å fremme en bærekraftig utvikling, herunder blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og en bærekraftig livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme en fredskultur og ikke-vold, globalt statsborgerskap, og styrking av kulturelt mangfold og kulturers bidrag for bærekraftig utvikling».

- En annen ESD-relatert målsetning foreslår å «forsikre at mennesker overalt har relevant informasjon og bevisstgjøring for bærekraftig utvikling og livsstiler i harmoni med naturen» innen 2030.

- Og til slutt, en tredje målsetning foreslår og «forbedre utdanning, bevisstgjøring og menneskets- og institusjonell kapasitet rundt klimatiltak, tilpasning, effekt reduksjon, og tidlig advarsel» for å bidra til å bekjempe klimaendringene.

Denne analysen, publisert på hjemmesiden til Verdenskonferansen om Utdanning for bærekraftig Utvikling, bekrefter de tre nøkkelelementene som Daisaku Ikeda, president av Soka Gakkai International (SGI), foreslo som grunnlaget for et utdanningsprogram for globalt statsborgerskap.

Allerede tilbake i juni 1996, ble det utfelt følgende viktige elementer av globalt statsborgerskap i en forelesning av Ikeda ved Teachers College, Columbia University:
- Visdom til å oppfatte sammenhengen mellom alt liv og levende
- Motet til å ikke frykte eller fornekte forskjeller; men å respektere og strebe for å forstå mennesker i forskjellige kulturer, og til å vokse fra møter med disse
- Medfølelsen til å opprettholde en fantasifull empati som strekker seg utøver sine egne umiddelbare omgivelser og strekker seg til de som lider i fjerne steder.

Utdanning for globalt statsborgerskap, sa han i sine fredsforslag til 2014, bør inkludere::

- Utdype forståelsen av utfordringene til menneskeheten, gjøre det mulig for mennesker å utforske årsakene og innprente et delt håp og selvtillit at slike problemer, som er av menneskelig opprinnelse, er mottagelig for menneskelige løsninger;

- Identifisere tidligere tegn på forestående globale problemer i lokale fenomener, utvikle sensitivitet til slike tegn og hjelpe mennesker å ta bevisste grep; og

- Fremme empatisk fantasi og en sterk bevissthet at fortjenesten i sitt eget land kan ha negative konsekvenser for eller oppfattes som en trussel for andre land, og heve dette til et felles løfte om å ikke søke sin egen lykke og velstand på bekostning av andre.

Aichi-Nagoya konferansen i november 2014 i Aichi-Nagoya, Japan, lanserte det Globale Handlingsprogrammet (GAP) om utdanning for en bærekraftig utvikling (ESD), so fokuserer på handling på bakken.

GAP og videre leveranser fra verdenskonferansen vil informere diskusjonene fra verdens utdanningsforum som skal holdes fra 19.-22. mai 2015 i Incheon, Sør-Korea, som søker å nå enighet rundt en ny utdanningsagenda post-2015, og vedta et globalt rammeverk for handlingen i årene som kommer. [IDN-InDepthNews – December 28, 2014]