A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Kommersalisering av barns media, hemmer globalt statsborgerskap

Av Kalinga Seneviratne

KUALA LUMPUR (IDN) – I følge eksperter vil overdrevet kommersialisering av barns media, særlig TV, stå i veien for innsats rettet mot utdanning og kapasitetsbygging for globale statsborgerskap og øke bevisstgjøringen blant barn av mangfoldet i verden.

Flere av foredragsholderne på det nylige verdenstoppmøtet i media for barn, i Kuala Lumpur, var enige med Dr. Patricia Edgar, tidligere redaktør for den australske Children’s Television Foundation, om at majoriteten av barneprogram er kommersielt drevet, ikke utdannings basert.

”Disse mindre kreative og billigproduserte programmene, er kun laget for underholdning og har som hensikt og selge sine produkter”, fortalte hun deltakerne på verdenstoppmøtet, 8-10 september. ”Et effektivt, pedagogisk program handler om gode verdier, konstruktive meldinger og viktigst av alt, det inneholder lokale elementer for å hjelpe den sosiale og emosjonelle utviklingen hos barn.”

Dr. Edgar sa også at det er viktig for barn og forstå den “virkelige verden”, og bli lært hvordan man skal behandle problemer på en god måte, i stedet for å overbeskytte dem og la dem leve i en fantasiverden.

 Rosmah Mansor, konen til den Malaysiske statsministeren Najib Razak, sa at barneprogram skulle vært designet for å “lære bort verdifull lærdom som vil forme oppfatninger, holdninger og atferd” for å leve i et samfunn med flere raser og religioner.

Hun argumenterte for at barns media bør ses som et utdanningsverktøy i stedet for en kommersiell handelsvare. Lærere må mestre det å bruke media som et utdanningsverktøy for å fostre reflekterende og kritisk tenkning, og oppmuntre nysgjerrighet. I dette arbeidet, snarere enn de-regulering, bør regjeringen og politikere ta medieinnholdet ved hjelp av lovgivning og insentiver som effektive verktøy for å øke mengden og kvaliteten på utdannings- og informasjonsprogrammer.

Barn er nødt til å se menneskelig arbeid på sitt beste, ikke bare den siden som produserer konflikter gjennom stereotyper, mobbing og prat om hat”, argumenterer Rosmah. ”Et godt program kan hjelpe barn med å takle opprivende følelsesmessige reaksjoner på medieinnhold, og foreta kritiske vurderinger om vold på TV og reklame.”

FN har fastsatt tre prioriteringsområder for å fremme globale statsborgerskap og alle disse er relater til utdanning og intellektuell utvikling hos barn. Dette inkluderer at alle barn skal gå på skolen, forbedre kvaliteten på læringen, og å gjøre utdanning til en transformasjonsprosess som bringer delte verdier ut i livet.

Kritikere av dagens media for barn argumenterer med at det er disse felles verdiene som mangler, spesielt i TV-program – om du ikke tror at det er disse felles verdiene som utvikler smak for varer som er et biprodukt av den ”fancy verdenen” programutviklerne skaper for barna, er for å selge varer.

“Om et godt statsborgerskap innebærer en lidenskap for global rettferdighet og medfølelse for andre, må vi utvikle barnas historier i form av tegneserier og korte filmer som vil inkludere de riktige verdiene i den unge i fra et tidlig stadie”, argumenterer Dr. Chandra Muzaffar, presidenten for Just World Movement.

Han mener at globalt statsborgerskap bør ankres i verdier som er universelle. ”Alle vestlige verdier er ikke nødvendigvis universelle. Og heller ikke alle ikke-vestlige verdier er sneversynte verdier”, kommenterte han. ”Tvert i mot, er det en hel del i våre religiøse og etiske tradisjoner, som er universelle. Disse burde bli brukt og artikulert gjennom lokale språk og kunstformer. I prosessen ville vi styrket lokale kulturelle identiteter.

Forsterking av lokale kulturidentiteter betyr ikke nødvendigvis at man blir nasjonalistisk og innadrettet. Tvert i mot argumenterte Aldana Duhalde, prosjektutvikler for IDIEM Media Research Institute i Argentina. Gjennom et regionalt TV-prosjekt har teamet hennes utviklet en grensekryssende identitet som hun kaller ”sosial form for identitet” som fokuserer på saker som identifisering med naturen og landskapet, ønsket om å vokse økonomisk og ikke bli sett på som underutviklet, og finne sine egne løsninger på problemer.

“Materielle ting er ikke så viktige”, argumenterte Duhalde i et intervju med IDN. ”Kjærlighetsuttrykk er veldig viktig mellom oss … og å høre på hverandre. (Danne) skikkelige diskusjoner når man arbeider med ulike synspunkter i åpenhet og ikke skjule våre følelser”.

Filmskaperen Fredrik Holmberg fra Sverige fortalte IDN at det var behov for å lansere en global kampanje for å gjenopplive allmennkringkastings verdier. ”Det finnes ulike stemmer, og vi behøver et større mangfold”, hevdet han. ”Media er ikke bare det å nå ut, men også å se inn. Vi må være både globale og glocal på samme tid.”

Dette var et argument som ble gjentatt av foredragsholdere fra hele verden under verdenstoppmøtet i Kuala Lumpur, men det virket ikke som om noen var modige nok til å stille spørsmål ved regjeringenes prioriteringer i offentlig finansiering, hvor spesielt store budsjetter er avsatt til å kjøpe våpen som sjelden brukes.

IDN stilte dette spørsmålet til Moneeza Hasmi fra Pakistan, presidenten for Publix Media Alliance (tidligere Commonwealth Broadcasting Association). Hun var enig i at om man tok kanskje 1 % fra forsvarsbudsjettene til allmennkringkasting for barn, kunne det utgjøre en stor forskjell.

 “Vi må snakke om promotering av offentlig media for folket, slik at vi kan produsere generasjoner som er mer balanserte, siviliserte, og mer oppmerksomme på fred”, sa Hasmi, hvor han la til at ”(de må også være) mer tolerante og oppmerksomme på det faktum at det finnes andre mennesker som ikke er like heldige som dem (fordi de ikke har penger)”.

Hun sa at ved å bo i Pakistan kan hun se på kloss hold hvorfor man behøver å danne et godt globalt statsborgerskap. ”Vi lever i en veldig vanskelig tid, dette er ikke den verdenen vi vokste opp i, noen ganger blir jeg veldig lei meg”, sa hun, og argumenterte med at våre verdier er blitt ødelagt av kommersialisering av alt og ingenting. [IDN-InDepthNews – October 5, 2014]