A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

Berlin lanserer et visjonært prosjekt for dialog på tvers av religioner

Av Francesca Dziadek | IDN-indepth NewsFeature

BERLIN (IDN) - På dagsorden i Berlin står det en ekstra porsjon tro, der et visjonært prosjekt for dialog mellom religiøse grupper, lansert som House of One, håper å få kristne, jøder og muslimer til å be under ett og samme tak fra 2018.

I et land der dialog mellom religiøse grupper har vært grobunn for en rekke initiativer for kristen-jødisk dialog etter andre verdenskrig (1939-1945) og 11.9.2001 – tiden etter de fire koordinerte terrorangrepene på USA i New York City og Washington – har opinionen i Tyskland enda ikke kommet til enighet om hvordan det var mulig at seks millioner jøder ble drept av innbyggerne i en kristen nasjon.

I et symbolsk ritual der sko ble begravd i sandholdig jord på et forlatt område i Berlins historiske sentrum, ikke langt fra byggeplassen for det nye Humboldt kulturforum, sto en usannsynlig trio – en pastor, en rabbiner og en imam – side ved side i juni. Der takket de sin felles Gud for de tre abrahamittiske trosretningene, som de håper å komme for å be til når den vågale kirke-synagoge-moskeen i én bygning står ferdig.

Rabbi Tovia Ben-Chorin, imam Kadir Sanci og pastor Gregor Hohberg, initiativtagerne for House of One, er klare til å bli Berlins egen «toleransetrio» – et begrep som refererer til den amerikanske interreligiøse nasjonale konferansen for kristne og jøder på 1930-tallet, hvor en rabbiner, en protestantisk prest og en katolsk prest («toleransetrioen») – ble sendt til byer rundt omkring i landet for å legge til rette for en forståelse mellom religioner og fremme ideen om et Amerika bygget på harmoni mellom jøder, katolikker og protestanter.

Da en tysk ubåt i 1943 torpederte USS Dorchester og den begynte å synke, hjalp en rabbiner, en protestantisk prest og en katolsk prest til med å dele ut redningsvester – før de gikk tom og til slutt ga bort sine egne for å redde flere soldater. Overlevende så mennene be arm-i-arm da skipet gikk ned.

House of One-ledelsen står på fastere grunn og omfatter Roland Stolte, prosjektleder for House of One, Cebrail Terlemez, leder av muslimsk forum for interkulturell dialog (FID), og Maya Zehden. De har fått selskap av en rekke prestisjetunge navn, inkludert Walter Homolka, rektor ved Abraham Geiger Kolleg, og Dr Gideon Joffe, leder av det jødiske samfunnet i Berlin. Berlins Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (senatavdelingen for byutvikling) og Bundesministerium des Innern (kabinettministeriet) sitter i representantskapet.

Kirke-synagoge-moské-prosjektet ble initiert i 2011 av foreningen Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V. (huset for bønn og læring) og er tenkt som et unikt uavhengig offentlig senter, uten støtte fra offisielle sponsorer og partiske donasjoner. Backers og støttespillerne håper å kunne få inn 43,5 millioner euro innen 2016 gjennom et felles crowdfunding-initiativ og oppmuntrer alle til å donere – alt fra en enkelt, symbolsk murstein til 10 euro. Minst 10 millioner euro kreves for å fullføre første fase av prosjektet, som ikke vil motta midler fra den tyske kirkeskatten.
Åndelig fundament

Den valgte plasseringen, Peritzplatz, er intet ringere enn Berlins åndelige fundament.
Da utgravninger i 2009 avslørte restene av Berlins tidligste kjente kirke, Petrikirche, samt en latinsk skole som kan dateres tilbake til 1350, ble pastor Gregor Hohberg overbevist om at denne tilfeldigheten, kombinert med Berlins økende flerkulturelle demografi og et kosmopolitisk terreng, er akkurat den riktige jorden som et prosjekt av denne størrelsesorden må bygges på.
«Beslutningen om plassere House of One rett på denne arkaiske og hellige jorden sender et svært sterkt signal og en melding om forpliktelse til en fredelig flerreligiøs dialog i Tyskland,» uttalte Tim Renner, Berlins statssekretær for kultur, til IDN.

Og Berlins interreligiøse team er sikre på at en ny type fellespakt – og et lovet land med Gud, Allah og Jehova – er mulig i Tyskland. «Et sted med en mørk fortid har potensial for fred i sin framtid. Som jøde forbinder jeg Berlin med smerte og dype sår, men det er ikke slutten av historien!» Slik beskrev Ben-Chorin sin forpliktelse til prosjektet. [IDN-InDepthNews – 10. juli 2014]