A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

UAE World’s Major Aid Giver and Sponsor of Tolerance - Turkish

BAE Dünya Büyük Yardım Sağlayıcı ve Tolerans Sponsoru

Yazan Bernard Schell

BOMBAY (IDN) - Uluslararası topluluk sürdürülebilirlik gelişimine yönelik 2030 BM Ajandasını gerçekleştirmeye başlarken Paris merkezli 29 uluslu Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) üyesi olmayan ülkelerden alınan fonlar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) göre “kalkınma işbirliğinin finanse edilmesinde önemi giderek artan bir role” sahiptir.

Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika ihtiyacı olan ülkelere imtiyazsız kredi veya yardımlar veren büyük DAC dışı ülkelerinden bazıları olsa da, geçtiğimiz yıllarda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gayrisafi milli gelirine göre dünyanın en büyük resmi kalkınma yardımı (ODA) bağışçısı olmuştur.

34 uluslu OECD tarafından açıklanan en yeni rakamlarına göre BAE tarafından sağlanan resmi kalkınma yardımları yaklaşık 4.9 milyar USD, yani gayrisafi milli gelirinin yüzde 1.17'si tutarındadır – özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkelerinden oluşan DAC üyelerinin gayrisafi milli gelirlerinin %0.30'uyla karşılaştırıldığında önemli bir pay.

Hacimlerine göre en geniş DAC bağışçı ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Japonya idi. Ancak Danimarka, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık Birleşmiş Milletlerin gayrisafi milli gelirin %0.7 ODA hedefini aşmaya devam etmiştir.

BAE medyasında yer alan raporlarda Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Vekili ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un Emirliklerin “dünyanın en cömert yardım bağışçısı olarak yeni konumunun” ulusun ihtiyacı olanlara koşulsuz destekle ilgili kurucu ilkelerini yansıttığı belirtilmiştir.

2015 Ekim ayında, Şeyh Muhammed, yılda yaklaşık 272.23 milyon USD değerinde bir dizi hayırsever ve insani kalkınma girişimini pekiştirmek üzere Küresel Girişimcilik Vakfı'nı  açmıştır.

İşinin çoğu Arap dünyasına yönelik olacak olsa da proje, 2025 yılı itibariyle en az 116 ülkede 130 milyondan fazla insana ulaşmayı umut etmektedir. Vakıf, ayrıca, bölgede tıbbi araştırma merkezleri ve hastaneleri kurmaya 544.5 milyon USD ve su kıtlığı araştırmalarına 136 milyon USD yatırım yapmayı planlamaktadır.

Şeyh Muhammed, ayrıca, BAE'nin “gerçek insani bir başkente” dönüşme vizyonunu yerine getirmek amacıyla insani ve kalkınma işinin aynı hızda ilerlemesi, teknolojik gelişmelerden faydalanması ve kurumsal bir şekilde işlemesi gerektiğini vurgulamıştır.

“Bağış kültürü toplumumuzda çok köklü olup BAE'nin başlangıcından bu yana her zaman BAE liderleri tarafından desteklenmektedir. Bizler, BAE'nin gayrisafi milli gelirin bir yüzdesi olarak resmi yardımları bakımından dünya çapında birinci olmasından onur ve memnuniyet duyuyoruz,” diyor Şeyh Muhammed.

Vakıf, dört ana sektöre odaklanan 28 örgütün işini pekiştirecektir: yoksullukla ve hastalıkla mücadele, bilgiyi ve kültürü yayma, topluluğu güçlendirme ve yeniliği teşvik etme.

Şeyh Muhammed bin Raşid Küresel Girişimler Vakfı, 20 milyon çocuğu desteklemeyi ve eğitmeyi ve 30 milyon insan için körlüğü ve göz hastalıklarını önlemeyi veya tedavi etmeyi planlamaktadır.

Açılışı yorumlayan Şeyh Muhammed şöyle demiştir: “Arap bölgesi büyük zorluklar yaşıyor. Bölgemize sırtımızı dönmeyeceğiz, gençlerimize destek ve umut sağlayacağız.”

Şöyle eklemiştir: “Dünya bugün tüm seviyelerde; terörde, savaşlarda ve toplu göçte, büyük zorluklarla yüzleşiyor ve tek çözüm insanları eğitip geleceklerini inşa etmelerine yardımcı olarak elde edilebilecek insani kalkınmada yatmaktadır.”

Vakıf, rahatlatma işine devam edecek ve 2 milyondan fazla aileyi güçlendirip onların önümüzdeki on yıl içinde kendi kendilerine yeter hale gelmelerini sağlayacak. Yeni kurum ayrıca önümüzdeki birkaç yıl boyunca yarım milyondan fazla iş sağlamak üzere genç girişimcileri destekleyecek.

Bilgiyi ve bilimi yayma ve anahtar sözcüklerin Arapçaya tercümesini teşvik etme alanında Muhammed bin Raşid Küresel Girişimcilik, 10 milyondan fazla kitabın basımı ve dağıtımı ve en önemli 25.000 başlığın çeşitli dillerden Arapçaya tercümesi konusunda çalışacak ve aynı zamanda okul öğrencileri arasında enerjik bir okuma kültürünü teşvik etmeye devam edecek.

Vakıf, Arap dünyasında önümüzdeki on yıl boyunca 500 milyondan fazla kitabın okunmasını görmeyi amaçlayan programları destekleyecek. Eğitim, bilgi ve bilim girişimlerine yapılan yatırım yaklaşık 409 milyon USD toplamında olup bu sektörde gerçek bir değişim yaratacak.

Küresel Girişimcilik, ayrıca, toleransa ve kültürel ve medeni açıklığa dayanan toplumlarda yeni bir kültür kurma hakkındaki genel kalkınma stratejisi üzerinde de çalışacak.

“Vakıf, bu hedefi başarmak amacıyla, şeffaf ve canlı medya diyalogunu teşvik ederken aynı zamanda toplulukların aşırılıktan, etnik ayrımdan, din ve mezhep ayrımından uzak bir şekilde uyum içinde yaşayabilmelerini sağlamaya 163 milyon USD'den fazla ayırmıştır.” Kurum, önümüzdeki 10 yıl boyunca topluluğun güçlendirilmesiyle ilgili ödenek ve forumlara bir milyondan fazla katılımcı hedefliyor.

Bölgeyi kalkındırma vizyonunun bir parçası olarak, Muhammed Bin Raşid El Maktum Küresel Girişimcilik, 5.000 yenilikçi ve araştırmacıyı keşfederek bölgedeki yenilikleri ve bilim adamlarını destekleyecek ve bölgedeki yenilikçilere daha iyi, birinci sınıf bir ortam kurmaya 1.5 milyar USD'den fazla yatırım ayıracak.

“Tüm bunlar kurumun, çok az da olsa, işsizliği yok etmeye ve Arap gençlerine saygın bir yaşam sunmaya, onların yanlış yönlendirilmesini ve terörle kandırılmasını önlemeye katkıda bulunacak kapsamlı kalkınma vizyonudur,” diyor Küresel Girişimcilik, web sitesinde. [AH-Ayrıntılı Haberler – 4 Ocak 2016]